Author

Szociális dimenzió az online térben

A magyar felsőoktatási intézmények weboldalán megjelenő online kommunikáció hátrányos helyzetű célcsoportra szegmentált vizsgálata

IRODALOM

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.

DUGA Zs. (2010) Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. In: Kuráth Gabriella és Pálfi Melinda (szerk.) (2010.): III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. Konferencia CD. 2010. 10. 21- 22. URL: http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsookt...
Letöltés: 2016. 01. 07.

GARAI O.& KISS L. (2014) A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyarországi eredményei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

felvi.hu (2015): A magyar felsőoktatási rendszer. http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Felsookt... Letöltés: 2016. 01. 05.

GYARMATINÉ BÁNYAI E. (2008) A közgazdasági felsőoktatás online marketingtevékenysége. Informatika a felsőoktatásban.  URL: http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/papers/B44.pdf Letöltés: 2015. 12. 27.

HRUBOS I. (szerk.) (2012.) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények missziójának bővülése, átalakulása. AULA Kiadó, Budapesti Corvinus Egyetem. URL: http://mek.oszk.hu/11300/11397/11397.pdf Letöltés: 2016. 01. 08.

IMRE A. (2002) A hátrányos helyzet összetevői. Educatio, vol.11. No. 1. pp. 63–72.

KURÁTH G. (2007) A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában. Tér és Társadalom. vol.21.  No. 4., pp. 95-110.

KURÁTH G. (2008) A vonzerőfejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban. A beiskolázási marketingmunka új területei.  Marketing & Menedzsment. vol. 42. No. 2. pp. 26-36.

LEHOTA J. (2001) Marketingkutatás az agrárgazdaságban. Mezőgazda Kiadó. URL: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/marketingkutatas/ch04s03.html Letöltés: 2015. 12. 28.

LISKÓ I. (1997) Hátrányos helyzetű gyerekek a szakképző iskolákban. Educatio, vol. 6. No. 1. pp. 60–73.

MÁRTON S. & VENTER Gy. (é.n.) Hátránykompenzáló gyakorlat. Kézirat. 6. URL: http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/04_hatranykomp... Letöltés: 2016. 01. 09.

N. KOLLÁR K. (2004) Amikor nem a gyerekkel van a baj… megváltoztathatatlan adottsgágok. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. pp. 563–571.

PAPP J. (1997) A hátrányos helyzet értelmezése. Educatio, vol. 6. No. 1. pp. 3–7.

PAVLUSKA V. (2010) A marketingelmélet új irányai és a felsőoktatási marketing. In: Kuráth Gabriella és Pálfi Melinda (szerk.) (2010.) : III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. Konferencia CD. 2010. 10. 21- 22. URL: http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsookt... Letöltés: 2016. 01. 07.

PISKÓTI I. (2008) A felsőoktatás marketing szemlélete és modellje. In: Piskóti István (szerk.): Marketing kaleidoszkóp. Marketing Intézet, Miskolc.

PISKÓTI I. (2010) Egyetemi identitás, márkaépítés, kommunikációs stratégia. In: Kuráth Gabriella és Pálfi Melinda (szerk.) (2010.) : III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. Konferencia CD. 2010. 10. 21- 22. URL: http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsookt... Letöltés: 2016. 01. 07.

RÉTHY E.-né & Vámos Á. (2006) Esélyegyenlőség és méltányos pedagógia. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Bölcsész Konzorcium. URL: http://mek.oszk.hu/05400/05467/05467.pdf Letöltés: 2016.01. 05. 

SZABÓ-TÓTH K. (2014) Hátrányos helyzet és esélyegyenlőség a felsőoktatásban.
A kötetet a KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 pályázat keretében jelent meg. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet. URL: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/SZT2014_1.pdf Letöltés: 2015. 12. 27.

TÓBI I. (2010) Egyetemi BTL. A reklámeszközök másik oldala. In: Kuráth Gabriella és Pálfi Melinda ( szerk.): III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. Konferencia CD. 2010. 10. 21- 22. URL: http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsookt... Letöltés: 2016. 01. 07.

VÁRNAGY E.& VÁRNAGY P. (2000) A hátrányos helyzet pedagógiája. Corvinus, Budapest.

VEROSZTA Zs. (2010) A felsőoktatás társadalmi felelőssége a hallgatói értékkészletekben. Educatio, No. 1.

WETZEL T. (2015) Nagyobb szerepet kap a gazdaságfejlesztés a nemzetpolitikában. fidesz.hu URL: http://www.fidesz.hu/hirek/2015-08-26/nagyobb-szerepet-kap-a-gazdasagfej... Letöltés: 2016. 01. 04.