Szakképzés és pályaorientáció – tévutak és lehetőségek

IRODALOM

BORBÉLY–PECZE T. B. (szerk.) (2010) Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon 2008-2010, TÁMOP 2.2.2. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Budapest.

BLUSTEIN D. L, KENNA A. C. & NADIA DE VOY G. J. E. (2008) The Psychology of Working: A New Framework for Counseling Practice and Public Policy, The Career Development Quarterly vol. 56, pp. 294-308.

R. BÖGÖS ZS,  & V. DÁVID M. (2003) Pályaválasztási feladatok az általános és középiskolában. In: V. Dávid, Mária (szerk): Pályaválasztási információk az iskolában. B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ, EKF.

COCHRAN L. (1997) Career counselling: A narrative approach, Thousand Oaks, California Sage Publications.

 

 

DURKHEIM E. (2001) A társadalmi munkamegosztásról, Osiris, Budapest.

DREVILLON J. (1966) L’orientation scolaire et professionnelle Presses. Universitaires, Paris.

ELGPN (2015) (European Lifelong Guidance Policy Network) Tools No. 4: Designing and Implementing Policies Related Career Management Skills (CMS) Jyvaskyl.

ELGPN (2013) Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest.

GINZBERG E. (1951) Occupational Choices., Columba University Press, New York.

 

 

 

HELEMBAI K. & ZAKAR A. (1993) Pályafejlődés és szerepelsajátítás = Tanulmányok a neveléstudomány és pszichológia témaköréből,  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger. pp. 261-272.

KETTUNEN J., SAMPSON J. P. & VUORINEN R. (2015) Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services British Journal of Guidance & Counsellingvol. 43. No.1. pp. 43-56.

KRUMBOLTZ J. D. (2009) The Happenstance Learning Theory Journal of Career Assessment vol. 17 No. 2. pp. 135-154.

KRUMBOLTZ, J. D., MITCHELL, A. M. & JONES G. B. (1976) A social learning theory of career selection The Conseling Psychologist vol. 6 No.1.

MARCIA J. E. (1966) Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 3, pp. 551–558.

PONGRATZ H. J. & VOSS G G. (2003) From employee to ‘entreployee’: Towards a ‘self-entrepreneurial’ work force? Concepts and Transformation, vol. 8. No. 3. pp. 239-254.

ROGERS C. (1961) Rogers, C. On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy Constable, London.

RÓKUSFALVY P. (1969) Pályaválasztás, pályaválasztási érettség Tankönyvkiadó. Budapest.

SAVICKAS M. L. (2005) The Theory and Practice of Career Construction in Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, ed. S. D. Brown and R. W. Lent. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. pp. 42-70.

SULTANA R. (2012) Learning career management skills in Europe: a critical review, Journal of Education and Work vol.25. No. 2.

SULTANA R. (2008) Career management skills: Assessing for learning Australian Journal of Career Development vol. 22 No. 282-290

SULINOVA Kht. (2006) Életpálya-építési kompetenciaterület Szakmai koncepció 1-6 évfolyam, Sulinova , HEFOP 3.1.1. Intézkedés, Budapest.

SZFP, Gál F. (szerk.) (2010) Szakiskolai Fejlesztési Program 2006-2009, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest.

SZILÁGYI K. (1982) Az orvossá válás folyamatának pszichológiai elemzése, különös tekintettel a pályaalkalmasság szempontjaira Kandidátusi értekezés, Budapest.

SZILÁGYI K., VÖLGYESY P. & KISS E. (1983) Pályakorrekciós tanácsadás elmélete és módszertana in Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

SZILÁGYI K. & VÖLGYESY P. (1998) Pályaorientációs foglalkozások tapasztalatai a szakképzésben, Szakképzési szemle, vol. 14. No. 3.pp. 90-95.

STIGLITZ (2000) J. E. A kormányzati szektor gazdaságtana KJK-Kerszöv, Budapest.

TIEDMANN, D. V. & O’HARA, R.P. (1963) Career development: Choice and adjustment, , College Entrance Examination Board. New York.

TÓT É. (1996) A világbanki szakképzési modell, Educatio No.1. pp. 40-49.

VÖLGYESY P. (2012) A pályaismeret jelentősége a pályaorientációs folyamatban in: A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban ELTE TÁTK, Budapest.

WATTS, A. G. (2009) The relationship of career guidance to VET OECD, Paris.

WATTS A. G (2013) Career guidance and orientation UNESCO-UNEVOC Revisiting global trends in TVET UNESCO, Hamburg.

ZSIGOVITS G. (szerk.) (2008) A közoktatás modernizációjáért. A kompetencia alapú pedagógiai rendszer fejlesztése és bevezetése a Nemzeti Fejlesztési Terv időszakában. Educatio Kht. Budapest.