Author

Szakképzés a felsőoktatásban a számok tükrében

IRODALOM

2003. évi XXXVIII. törvény a felsőoktatásról.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
ADONYI Á. (2000) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés és az Országos képzési jegyzék. In: Paróczayné Korányi Margit: Tapasztalatok az akkreditált iskolai rendszerű szakképzés (AIFSZ) bevezetéséről. NSZI, Budapest.

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (2012) Felmérés a 2007, 2009 és 2011-ben a BKF Szakképzési Központ felsőfokú szakképzésein végzett hallgatók körében

In.: http://www.bkf.hu/menufiles/FSZ_vegzett_2012.pdf  (letöltés ideje: 2015. 10. 20.)

Dunaújvárosi Főiskola (2008) Adekvált kompetencia-korszerű kompetencia fejlesztési kutatás az FSZ gyengeségeinek és erősségének feltárására, alkalmazható adatgyűjtési és oktatási módszertan kidolgozása.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft._ Elmúlt évek statisztikái

In.: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/elmult_evek (letöltés ideje: 2015. 11. 21.)

FARKAS É. (2009) A felsőfokú szakképzés helyzete a hazai oktatási rendszerben. In: Fehérvári Anikó és Kocsis Mihály (szerk.): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. p. 19.

FARKAS P. (2009) A felsőfokú szakképzés nemzetközi tapasztalatai. In: Fehérvári Anikó- Kocsis Mihály (szerk.): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 9–17.

FÁBRI I.& SZÉP L. (2007) A 2007. évi felvételi eljárás értékelése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht./Országos Felsőoktatási Információs Központ. kézirat

FEHÉRVÁRI A. (2014) A felsőoktatási szakképzés első éve. Felsőoktatási Műhely. No. I.  p. 68.

FEHÉRVÁRI A. (2009) Mintaválasztás a felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése című kutatáshoz. In: Fehérvári Anikó és Kocsis Mihály (szerk.): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. p. 144.

FEHÉRVÁRI A. 2003. évi XXXVIII. törvény a felsőoktatásról.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. KOCSIS M. (szerk.) (2009) Felsőfokú? Szakképzés? OFI, Budapest.

GURBÁN Gy. (2009) A hazai felsőfokú szakképzés. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros. p. 5.

GYÖRGYI Z. (2008) A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac. Készült: A felsőfokú szakképzés szerepe, lehetőségei a munkaerőpiaci igények kielégítésében című, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott kutatás keretében. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatáskutató Központ, Pécs.

GYÖRGYI Z. (2012) A képzés és a munkaerőpiac Találkozások és töréspontok. [Oktatás és társadalom 13. sorozat], Új Mandátum, Budapest. pp. 97–101.

HRUBOS I. (szerk.) (1998) Az ismeretlen szakképzés. Új Mandátum, Budapest.

HRUBOS I, KONCZNÉ Remler T. & VEROSZTA Zs. (2002) A hallgatók társadalmi háttere és a képzéssel kapcsolatos motiváció. In: Hrubos Ildikó (szerk.): Az ismeretlen szakképzés, Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai. Új Mandátum, Budapest.

HRUBOS I. (2006) A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. (válogatott tanulmányok) AULA,  Budapest. pp. 155–156.

KARSAI N. (2011) A felsőfokú szakképzés helyzete Magyarországon. Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület, Szeged.

KAZARJÁN E. (2013) Felsőfokú szakképzés és mobilitás, avagy egy kutatás tanulságai. Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt, Budapest.

SEDIVINÉ Balassa I. (2008) A felsőfokú szakképzés tíz éve. Jubileumi összefoglaló a múltról, az eredményekről és a jövőről. AIFSZ Kollégium Egyesület, Budapest. pp. 10–15.

SZEREPI A (2012) Intézményi tapasztalatok a bolognai alap- és mesterképzések, valamint a felsőfokú szakképzések kapcsán. In: Szemerszki Mariann (2012)
Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

SZEMERSZKI M. (2012) Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Szolnoki Főiskola (2011) Kutatási tanulmány a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről In.: http://munkaeropiac.szolfportal.hu/images/primer/tanulmany_szf_felsofoku_szakkepzesek.pdf , (letöltés ideje: 2015. 11. 01.)