Author

Sportoló közösségekhez tartozás mint társadalmi védőfaktor

Számos tanulmány bizonyította a sport jótékony hatását a fiatalok – elsősorban a serdülőkorúak – fizikai, lelki és mentális státusára. Míg ezek a munkák nagyrészt az egészség szempontjából vizsgálták a sport szerepét a fiatalok életében, tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy a sportolás gyakorisága helyett a sportoló közösségekhez való tartozás mint társadalmi védőfaktor hatását vizsgáljam meg a Debreceni Egyetem hallgatói körében. Korábbi kutatásainkban feltártunk a sportolás és dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás közötti összefüggéseket, illetve ennek hatását a debreceni egyetemisták értékrendjére, jövőképére, de a sportoló közösségekhez, csoportokhoz tartozás vizsgálata még nem valósult meg. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a sportoló csoporthoz tartozás nemcsak a sporttevékenység végzése által tekinthető védőfaktornak, hanem a társas támogatás mértéke miatt is, ugyanakkor a társas hatóképesség hozzájárulhat a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás nagyobb valószínűségéhez, ezáltal rizikófaktornak is tekinthető.