Author

Roma jövő Magyarországon

IRODALOM

A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigány összeírás eredményei. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam/ IX. köt. 1895.

Bársony János & Daróczi Ágnes (2015) Fekete félelem. Pharrajimos – Szétválogatás, Samudaripen – Legyilkolás. Romano Instituto Alapítvány, Budapest.

Beck Zoltán (2015) A cigány, roma képzőművészet alapjai. In: Orsós A. (ed) A romológia alapjai. PTE NTI WHS, Pécs. pp. 351–382.

Bernáth Gábor, Brassói Vivien & Orsós Julianna (2015) Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek. Az európai Roma Holokauszt. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest.

Crowe, D. M. (1994) A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. St. Martin’s Griffin, New York.

Czene Gábor (2016) Az ügy. Népszabadság, szeptember 10. Hétvége, pp. 2–3.

Forray R. Katalin & Kozma Tamás (2010) Társadalmi egyenlőség vagy kulturális identitás? A cigány/roma oktatáspolitika dilemmái. Képzés és Gyakorlat, 2:3–23.

Forray R. Katalin (2012) The Situation of the Roma/Gypsy Communities in Hungary. HERA, 2. 2.

Forray R. Katalin (2013) Az idő fogságától szabadon. Tanulmányok a cigányság iskolázásáról és felemelkedéséről. ÚMK, Budapest.

Fraser, A (1996) A cigányok. Osiris, Budapest.

Gheorghe, N. & Mirga, A. (2012) The Roma in the Twenty-First-Century. A policy paper.

Karsai László (1992) A cigánykérdés Magyarországon, 1919–1945. Út a cigány Holocausthoz. Cserépfalvi, Budapest.

Kemény István, Havas Gábor & Kertesi Gábor (1994) Beszámoló a magyarországi cigány (roma) népesség helyzetével foglalkozó, 1993. októbere és 1994. februárja között végzett kutatásról. MTA Szociológiai Kutató Intézet (kézirat), Budapest.

Landauer Attila (2016) Mi is ez a könyv? Kritika, No. 5-6. pp. 20–25.

Nagy Pál (1998) A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Nagy Pál (2005) „Fáraó népe” – A magyarországi cigányok korai története. Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 15. PTK BTK, Pécs.

Orsós Anna (2007a) A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. In: Bartha Cs. (ed) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpád-medencében.. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 343.

Orsós Anna (2007b) Nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés – Vizsgálatok és gondolatok a beás nyelv megszerzésének lehetőségeiről. Disszertáció/PhD.

Orsós Anna (2012) Metszéspontok: A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről. Virágmandula Kft., Pécs.

Orsós Anna (2015) „Amíg Az ügy el nem fogy… ”Válogatott szociolingvisztikai írások. PTE BTK WHSZ, Pécs.

Orsós Anna (2016) Ami a tankönyvben meg van írva ... In: Cserti Csapó Tibor (ed) Horizontok és Dialógusok Konferenciakötet. Megjelenés alatt.

Orsós Anna (ed) (2015) A romológia alapjai. PTE BTK WHSZ, Pécs.

Szoták Szilvia (2004) A veszélyeztetett nyelvekről. Kisebbségkutatás,  No. 1.

Varga Aranka (2015) Amrita az ezredfordulón. PTE BTK WHSZ, Pécs.