Author

Reziliens hallgatók és szakkollégiumi felvételi szelekció

IRODALOM

Andor M. (2002) Diplomás szülők gyerekei. Educatio, 2. pp. 191−210.

Bocsi V. & Ceglédi T. (2016) Az intézményi hatások jellegzetességei szakértői és hallgatói szemszögből. In: Pusztai G., Bocsi V. & Ceglédi T. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Partium, PPS & ÚMK. Nagyvárad, Budapest. pp. 13−32.

Bourdieu, P. (2003) Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Meleg Cs. (ed) Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. pp. 10−24.

Ceglédi T. & Nyüsti Sz. (2011) „A jók mennek el?” Szelektív elvándorlás Hajdú-Bihar megye felvételizői körében. Felsőoktatási Műhely, 4. pp. 95–117.

Ceglédi T. (2012) Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó iskolai karrier. Szociológiai Szemle, 22, 2, pp. 85–110.

Ceglédi T. (2015a) Egy alkalmazott eredményesség koncepció és annak hatása a szakkollégiumok társadalmi zártságára. In: Pusztai G. & Kovács K. (eds) Ki eredményes a felsőoktatásban? Partium, PPS & ÚMK, Nagyvárad, Budapest. pp. 10–35.

Ceglédi, T. (2015b) Resilient Teacher Education Students. Social Inequalities in Higher Education. In: Pusztai, G. & Ceglédi, T. (eds) Professional Calling in Higher Education.: Partium, PPS & ÚMK, Nagyvárad, Budapest. pp. 61–75.

Ceglédi, T. (2015c) Felsőoktatás és társadalmi egyenlőtlenségek. Reziliens pedagógusjelöltek. In: Pusztai G. & Ceglédi T. (eds) Szakmai szocializáció a felsőoktatásban.: Partium, PPS & ÚMK, Nagyvárad, Budapest. pp. 116–135.

Ceglédi, T. (2015d) A hátrányaik ellenére kiemelkedően teljesítő, reziliens hallgatók felsőoktatási beilleszkedése. XV. Országos neveléstudományi Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. november 19–21.

Ceglédi, T. (2016) Doktori értekezés. Elővita anyag.

Ceglédi, T. & Fónai, M. (2012) Who Enters? Former Achievement and Social Background of Students in Colleges for Advanced Studies. In: Györgyi, Z. & Nagy, Z. (eds) Students in a Cross-Border Region. University of Oradea Press, Oradea. pp. 107−131.

Ceglédi T., Bordás A. & Kardos K. (2016) Egyről a kettőre vagy nulláról a háromra? Szakkollégiumok intézményi hatása. In: Pusztai G., Bocsi V. & Ceglédi T. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Partium, PPS & ÚMK. Nagyvárad, Budapest. pp. 302–316.

Császi L. (2006) Felsőoktatás és szelekció. In: Fényes H. & Róbert P. (eds) Iskola és mobilitás. Debrecen. pp. 143–153.

Demeter E. (2012) Szakkollégiumok, a tehetség közege. Felsőoktatás Műhely, 4. pp. 53–72.

Fónai M. & Márton S. (2010) A tehetséggondozó program hallgatóinak professzióképe In: Kozma T. & Ceglédi T. (eds) Régió és oktatás: A Partium esete. CHERD-Hungary, Debrecen. pp. 147−153.

Forray R. K. & Marton M. (2012) Egyházi szakkollégiumok (Cigány és nem cigány hallgatóknak). Iskolakultúra, 7., 8. pp. 35−44.

Gáti A. (2010) Társadalmi háttér és mobilitás. In: Garai O., Horváth T., Kiss L., Szép L. & Veroszta Zs. (eds) Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. pp. 155−176.

Hankiss E. (2004) Társadalmi csapdák és diagnózisok. Osiris, Budapest.

Kardos K. (2013) Felsőoktatási szakkollégiumok és hallgatóságuk. In: Pusztai G. & Lukács Á. (eds) KözössÉGteremtők. Debreceni Egyetemi Nyomda, Debrecen. pp. 173–196.

Nyüsti Sz. (2012a) Hátrányos helyzetben – helyzeti hátrányban a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, 2. pp. 33−49.

Nyüsti Sz. (2012b) Jelentkezni vagy nem jelentkezni? A felsőfokú továbbtanulás során észlelt önkirekesztés és annak háttere. Felsőoktatási Műhely, 4. pp. 85−100.

Nyüsti Sz. (2013) Oktatási helyzetkép. In: Székely L. (szerk.) Magyar ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest. pp. 90−126.

Pusztai G. (2006) Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete. In: Juhász E. (ed) Régió és oktatás. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen. pp. 43−56.

Pusztai G. (2009) A társadalmi tőke és az iskola. Új Mandátum, Budapest.

Pusztai G. (2010) A hallgatói kapcsolatrendszer és a tanulmányi eredményesség összefüggései. In: Buda A. & Kiss E. (eds) Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetet, Debrecen. pp. 173−184.

Pusztai G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Új Mandátum, Budapest.

Pusztai G. (2013) „Nem biztos csak kétes a szememnek…” Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatáskutatásban. In: Nagy P. T. & Veroszta Zs. (eds) A felsőoktatás kutatása. Gondolat, Budapest. pp. 201−219.

Róbert P. (2000a) Bővülő felsőoktatás? Ki jut be? Educatio, 1. pp. 79−94.

Róbert P. (2000b) Miért (nem) meritokratikusak a modern társadalmak? Századvég, 7. (23).

Sik E. (2001) Kapcsolatérzékeny útfüggőség. Magyar korrupcio? In: Kovács J. M. (szerk.) A zárva várt Nyugat. Sík, Budapest. pp. 345–381.

Sugland, B. W., Zaslow, M. & Nord, Ch. W. (1993) Risk, Vulnerability, and Resilience among Youth: in Search of a Conceptual Framework.: Child Trends, Inc, Washington, DC. pp. 1−39.

Szemerszki M. (2009a) Hallgatók az átalakuló felsőoktatásban. In: Jancsák Cs. (ed.) Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Meridionale, Szeged. pp. 13−27.

Szemerszki M. (2009b) Az Eurostudent-felmérés magyarországi kapcsolódásai. In: Hrubos I. (es) Műhelytanulmányok. NFKK Füzetek 2. Budapesti Corvinus Egyetem: NFKK, Budapest. pp. 42−70.

Szendrő P. & Cziráki Sz. (2009) A tudományos diákkörök szerepe a tehetséggondozásban. Educatio, 4. pp. 155−164.

Veroszta Zs. (2010) Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása (Ph.D. értekezés), Budapest.

Veroszta Zs. (2012) A mesterképzésig juttató erők – A felsőoktatási bachelor/master átmenet szelekciós tényezőinek feltárása. In: Garai O. & Veroszta Zs. (eds) Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. pp. 9–35.