Rendszerszerű pályák

A sikeres egyetemi felvételi szocializációs előzményei a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiumában

IRODALOM

Babbie, E. (2008) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

Bačlija, I. (2008) „Positive Discrimination” Policies for Inclusion of Europe’s Largest Minority: Examples of Educational Policies for the Roma Minority in Europe. Politička Misao, vol. 45, No. 5, pp. 175–189.

Bernát A. (2014) Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. Társadalmi Riport, vol. 12, No. 1, pp. 246–264.

Forray R. K. (2004) Életutak – iskolai pályák. Interjúk roma, cigány fiatalokkal. PTE BTK Nevelésszociológia és Romológia Tanszék, Pécs.

Forray R. K. & Boros J. (2009) A cigány, roma tehetséggondozás intézményei. Educatio, vol. 18, No. 2, pp. 192–203.

Forray R. K. & Marton M. (2012) Egyházi szakkollégiumok (cigány és nem cigány hallgatóknak). Iskolakultúra, vol. 22, No. 7-8, pp. 35–44.

Forray R. K. (2015) A diploma felé. Cigány diákok a felsőoktatásban. Kéziratban. (Elérhető a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Könyvtárában.)

Galántai L. (2013) Modern hagyományok. Cigány szakkollégiumi mozgalom Magyarországon. In: Forray R. K. (ed) Nevelés-multikulturalizmus-esélyek. Pécsi Tudományegyetem BTK OTDI, Pécs. pp. 107–125.

Galántai L. (2015) Szervezet születik: Cigány/roma szakkollégiumok szervezeti és működési szabályzatainak vizsgálata. In: Forray R. K., Galántai L. & Trendl F. (ed): Cigány diákok a felsőoktatásban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs. pp. 9–48.

Koltai J., Sik E. & Simonovits B. (2015) A kvanti-kvali áldilemmán túl. Szociológiai Szemle, vol. 25, No. 2, pp. 31–49.

Sántha K. (2014) Qualitative Comparative Analysis: módszertani lehetőség a pedagógiai vizsgálatok számára. Iskolakultúra, vol. 24, No. 6, pp. 3–16.

Sántha K. (2015) Kvalitatív Komparatív Analízis a pedagógiai térábrázolásban. Iskolakultúra, vol. 25, No. 3., pp. 3–14.