Pozitív diszkrimináció a magyar felsőoktatásban

IRODALOM

BÍRÓ, P. & MOLNÁR, L. (2004): A kistérség fejlettségi szintjének és infrastruktúrájának fejlettségi szintje. Közgazdasági szemle, vol. 51. pp. 1048-1064.

CSITE, A. & NÉMET, N. (2007): Az életminőség területi differenciái Magyarországon. A kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete. Budapest, pp. 69.

DENZLER, S. & WOLTER, S. C. (2010): Wenn das Nächstgelegene die erste Wahl ist. Der Einfluss der geographischen Mobilität der Studierenden auf die Hochschullandschaft. Schweiz. Aarau: SKBF.

ELER, Á. (2011): Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Gondolat Kiadó, Budapest.

FEHÉRVÁRI, A. & LISKÓ, I. (2006): Az Arany János Program hatásvizsgálata. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, pp. 101.

FORRAY, R. K. & HÍVES, T. (2013): Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Educatio, No.4.  pp. 493-504.

HÍVES, T.(2006): A hátrányos helyzet az oktatás területi kutatásában. Educatio, No.1. pp. 169-174.

HRUBOS, I. (2012): A társadalmi egyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra, No.1-2. pp. 85-90.

KERTESI, G. & KÉZDI, G. (2006): A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete. Budapest, pp. 60.

KÓCZY, Á. L. (2010): A magyarországi felvételi rendszerek sajátosságai. Közgazdasági Szemle vol. 57. No. február pp. 142-164.

KSH (2013): Bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2011-ben.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpter/gdpter11.pdf
Letöltés: 2014. december 1.

LISKÓ, I. (2003): Továbbtanulási ambíciók és esélyek. Educatio, vol.2.  pp. 222-235.

POLÓNYI, I. (2014a): A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései. Iskolakultúra, vol. 5. szám pp. 3-11.

POLÓNYI, I. (2014b): Régi, új felsőoktatás expanzió. Educatio, vol.2.  pp.185-215.

PUSZTAI, G. (2008): A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Új Mandátum Kiadó. Budapest, pp. 272.

PUSZTAI, G. (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, pp. 307.

SZEMERSZKI, M. (2010): Regionális eltérések a harmadfokú továbbtanulásban. In.: Régió és oktatás: A Partium esete (Szerk.: KOZMA, T. & CEGLÉDI, T.) Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, pp. 172-188.

WILLAMS, G. & FILIPPAKOU, O. (2010): Higher Education and UK Elite Formation in the Twentieth Century. Higher Education, Vol. 59, No. 1. pp. 1-20.

Többletpontok:

Eduline1: http://eduline.hu/felsooktatas/2009/6/24/20090623_pontszamitas_2009_eret...

Eduline2:

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2010/12/15/20101214_pontszamitas_2...