Pedagógusbérek – mindig lent?

IRODALOM

Bérces K. (2013): A pedagógus életpálya és bevezetésének egyes kérdései
Letöltés: http://www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/a-pedagogus-eletpalya-es-bevezetesenek-egyes-kerdesei# ( 2014.  07. 15.)

Education at a Glance 2014 OECD Indicators

Education at a Glance 2013 OECD Indicators

Ember J. (1886): A néptanító anyagi helyzete, Fésűs József könyvnyomdája, Ungvár. Letöltés: http://mtdaportal.extra.hu/books/ember_janos_a_magyar_neptanito_anyagi_helyzete.pdf (2014. 07.15.)

Fazekas K. (2011): Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében. Magyar Tudomány  No. 9.

Fukuyama, F. (1994): A történelem vége és az utolsó ember. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Fukuyama, F. (2000): A nagy szétbomlás. Európa Könyvkiadó. Budapest.

Fülöp H. (2014): Mérföldkőhöz érkezett a pedagógusminősítés. Modern Iskola No. 3., pp. 4-6.

Hanushek, E. A. & L. Woessmann (2010): The High Cost of Low Educational Performance: The Long-run Economic Impact Of Improving PISA Outcomes. OECD, Paris. Letöltés: http://www.oecd.org/pisa/44417824.pdf (2014. 07.15.)

MNB 2013. Elemzés az államháztartásról. Kivetítés a költségvetési egyenleg és az államadósság alakulásáról. pp. 2013-2027 Magyar Nemzeti Bank, 2013. február

Mazsu J. (2012): Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825–1914. Gondolat, Budapest.

Barber, M. & Maursched, M. (2007): How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top? – Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? McKinsey & Company, London.

Olajos Á. & Őry I. (1969): A keresetek népgazdasági arányai. Statisztikai Szemle,  vol. 3., pp. 240-261.

Polónyi I. & Timár J. (2001b): Tudásgyár vagy papírgyár? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Polónyi I. & Timár J. (2001a): A tanárok keresete és a tudást fejlesztő felsőoktatás. Közgazdasági Szemle, vol. XLVIII. No. október pp. 883–890.

Setényi János (2013): Az igazi pedagógus életpálya
Letöltés:http://oktpolcafe.hu/az-igazi-pedagogus-eletpalya-1855/ (2014. 07.15.)

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2012/2013 Emberi Erőforrások Minisztériuma.Budapest.