Author

Pedagógiai probléma - szervezeti válasz

Az egészségnevelés példája

A tudományos diszciplínák és a kutatások logikája rendszerint elszakítja egymástól az egészségről való tudásunkat is, holott a tudományban az integratív törekvések, a komplex szemlélet- és elemzésmódok újrafogalmazásokhoz, differenciáltabb meglátásokhoz és a tudományágak közötti kölcsönös megtermékenyüléshez vezethetnek. Az interdiszciplináris szemléletmód elméletek, kutatási tapasztalatok kerekasztala, ahol az egymásra figyelés dialógusában izgalmas kölcsönhatások, új paradigmák és interpretációk gazdagíthatják a tudományos gondolkodást. Meggyőződésünk ezért, hogy a címben jelzett problematika, az iskola szervezeti tudásának és az egészségnevelésnek az egymásra vonatkoztatása is rendszerszinten nyeri el valódi jelentőségét és értelmét, ahol a diszciplináris határok nem elválasztanak, hanem az egymásra történő kölcsönös reflexiók következtében másfajta elrendeződést hoznak létre.