Pályakövetési vizsgálatok a szakképzésben

IRODALOM

Cedefop (2012) From Educatiotoworking life. The labour market outcomes of vocationaleducation and training. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

Csákó M.(2002)…És a doktor úr gyereke? Educatio No. 2. pp. 211-226.

DeLuca, C.,Hutchinson, N., Hill, A. & Chin., P. (2011) International and National Factors Affecting School-To-Work Transition for At-Risk Youth in Canada: An Integrative Review Joan Versnel. The Canadian Journal of Career Development, vol. 10, No. 1.

Ercsei K. (szerk.) (2015) Tanulási utak – pályautak. OFI, Budapest.

Fehérvári A. (2015) Szakmunkás fiatalok pályakövetése,2010–2014. In: Ercsei Kálmán: Tanulási utak – pályautak. OFI, Budapest. pp. 34-47.

F. Linnehan & D. de CarolisSource (2005) Strategic Frameworks for Understanding Employer Participation in School-to-Work Programs Strategic Management Journal, vol. 26. No. 6. pp. 523-539.

Garai O. & Veroszta Zs. (2013) Friss diplomások 2011. Educatio Nonprofit Kft., Budapest.

Hajdú M. (szerk.) (2014) Adatok a szakképzésről és a szakképzettek foglalkoztatásáról. MKIK GVI, Budapest.

HAJDU T., KERTESI G. & KÉZDI G. (2014) Roma fiatalok a középiskolában. BWP – No. 7.

HAJDU T., HERMANN Z., HORN D., KERTESI G., KÉZDI G., KÖLLŐ J. & VARGA J. (2015) Az érettségi védelmében. BWP – No. 1.

Hodkinson, P., Hodkinson, H. & Sparkes, A. (2012) Triumphs and Tears: Young People, Markets, and the Transition from School to Work. Routledge: New York.

Hőrich B. (2015). A tanult szakmában való elhelyezkedés esélyei és tapasztalatai In: Ercsei Kálmán: Tanulási utak – pályautak. OFI, Budapest. pp. 49-67

International Labour Organization (2010) Characterizing the school-to-work transitions of youngmen and women: Evidence from the ILO School-to-work transition surveys. Employment Working Paper No. 51.

Kertesi G. & Kézdi G. (2010) Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból. In: Kolosi TamásTóth István György (szerk.) Társadalmi Riport 2010. TÁRKI, Budapest pp.371-407

KSH (2012). A gyermekvállalás társadalmi gazdasági hátterének területi jellemzői. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/szegedgyermekvallalas.pdf Letöltés:

Lannert J. (2012) Tanulási utak és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. (kézirat)

Makó Á. (2014) A szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. MKIK GVI, Budapest.

Müller, W. (2005) Education and Youth Integration into European Labour Market. International Journal of Comparative Sociology, vol. 46. pp. 461-485.

Nagy P. T. (2010) Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, Budapest. p. 209.

Nochajski,S., M. & Schweitzer,JoA. 2014) Promoting school to work transition for students with motional/behavioral disorders. Work, vol. 48. No. 3.

OECD (1996) Cross-National Research on School to Work Transitions: An Analytical Framework.

Pongrácz T.-né (szerk.) (2011) A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai. OTKA kutatási zárójelentés.

Raffe, D. (2013) European Societies Special Issue: School-to-Work Transitions, Explaining National differences in Education-work Transitions Twenty years of research on transition systems, vol. 16. No.2. pp. 175-193.

Róbert P. (2000) Bővülő felsőoktatás – ki jut be? Educatio No. 1. pp. 79-94.

Róbert P. (2002) Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Kolosi, T., Tóth, I. Gy. és Vukovich, Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2002. Tárki, Budapest, pp. 220-231.

Sharland, A., Mitchell, D.& Menon, M. (2013) An international comparison of school to work transition systems: how best to evaluate outcomes. International Journal of Society Systems Science, vol. 5. No. 2.

Tchibozo, G. (2013) Cultural and Social Diversity and the Transition from Education to Work. Springer

Tomasz G. (szerk.) (2012) Párhuzamok és kanyarok. Szakképzettek pályakövetése OFI, Budapest.

Tóth I. J. (2015) A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete – 2015. MKIK GVI, Budapest.

Varga A. (2015) A tanulószerződéseket kötő vállalatok profilja. Budapest: MKIK GVI

Veroszta Zs. (2014) Diplomás pályakövetési adatok 2013. Educatio Nonprofit Kft., Budapest.

Vuolo, M.; Staff, J. & Mortimer, J. T (2012) Weathering the great recession: Psychological and behavioral trajectories in the transition froms chool to work. Developmental Psychology, vol. 48. No.6.pp. 1759-1773.