Pályakép és szelekció a pedagóguspálya választásában

IRODALOM

Andor M. & Liskó I. (1999): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra., Budapest.

Bacolod, M. (2007): Who Teaches and Where They Choose to Teach: College Graduates of the 1990s. Educational Evaluation and Policy Analysis. No. 29. pp. 155-168.

Bick Har, L. (2012): Why Do They Want to Become Teachers? A Study on Prospective Teachers’ Motivation to Teach in Hong Kong. Asia-Pacific Education Researcher (De La Salle University Manila). No. 21(2), pp. 307-314.

Biró Zs. (2002): Tanárok a 2002/2003-as tanévben. Educatio, No. 2. pp. 293-301.

Carrington, B. (2002) A Quintessentially Feminine Domain? Student Teachers’ Constructions of Primary Teaching as a Career. Educational Studies. No. 28(3), pp. 287-303.

Celikoz, N. (2010) Basic Factors that Affect General Academic Motivation Levels of Candidate Preschool Teachers. Education, 131, pp. 113-127.

Chrappán M. (2012): Elégedettség és mobilitási esélyek a pedagógusképzésben végzettek körében. In: Garai O. & Veroszta Zs. (Szerk.): Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.  pp. 267–286.

Ehrenberg, R. G. & Brewer, D. J. (1994): „Do School and Teacher Characteristics Matter? Evidence from High School and Beyond”. Economics of Education Review. No. 13(1). pp.1-17.

Ellis, V. (2003): The love that dare not speak its name? The constitution of the English subject and beginning teachers’ motivations to teach it. English Teaching: Practice & Critique, No. 2(1). pp. 3-14.

Ercsei Kálmán (2011): Alapszakos hallgatók érdeklődése a tanári mesterképzés és a pálya iránt. In: Ercsei Kálmán & Jancsák Csaba (Szerk.): Tanárképzős hallgatók a bolognai folyamatban 2010–2011. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 74-105.

Farkas, S., Johnson, J. &Foleno, T. (2000): A Sense of Calling: Who Teaches and Why. Public Agenda, New York.

Gitomer, D. H., Latham, A. S. & Ziomek, R. (1999): The Academic Quality of Prospective Teachers: The Impact of Admissions and Licensure Testing. Educational Testing Service. Princeton, NJ.

Goddard, T. J. (2000): Teaching in Turbulent Times: Teachers’ Perceptions of the Effects of External Factors on Their Professional Lives. Alberta Journal of Educational Research, No. 46(4). pp. 293-310.

Hanushek, E. A., Rivkin, S. G. & Kain, J. F. (2005): Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, vol. 73. No. 2, pp. 417-458.

Hanushek, E. A. &Pace, R. R. (1995): Who Chooses To Teach (and Why)? Economics of Education Review, No. 14 (2). pp.101-117.

Henke, R.R., Chen, X. &Geis, S. (2000): Progress Through the Teacher Pipeline: 1992—93 College Graduates and Elementary/Secondary Teaching as of 1997. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Holecz A.  & Csongrádi B. (2009): Tanító szakos hallgatók pályaelkötelezettsége és determináló tényezői. In: Bárdos J. & Sebestyén J. (szerk.): Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Inter- és multidiszciplináris szemlélet, többnyelvűség, multikulturalitás az oktatás és nevelés elméletében és gyakorlatában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program, tartalmi összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2009. 11. 19-2009. 11. 21. Veszprém, Pannon Egyetem, p. 240.

Jancsák Cs. (2010): Értékválság és értékváltás a tanárképzős hallgatók világában. In: Csíkos Csaba & Kinyó László (Szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. 10. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program és összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010. 11. 04 2010. 11. 06. Budapest, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 222.

Jancsák Cs. (2014): A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig. Iskolakultúra No. 5. pp. 18-27.

Johnston, J. McKeown, E. & McEwen, A. (1999): Choosing Primary Teaching as a Career: The Perspectives of Males and Females in Training. Journal of Education for Teaching, No. 25(1), pp. 55-64.

Kilinc, A. & Mahiroglu, A. (2009): The Attractors of Teaching Biology: A Perspective from a Turkish Context. Australian Journal of Teacher Education. No. 34(5). pp. 15-39.

Kocsis M. (2002): Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra. No. 2.5. pp. 66-78.

Köcséné Szabó I. (2009): A tanárjelöltek tanárról alkotott nézetei, és azok változása képzés során és a pályára lépés első éveiben. Doktori disszertáció. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola.

Madkins, T. C. (2011): The Black Teacher Shortage: A Literature Review of Historical and Contemporary Trends. The Journal of Negro Education. No. 80(3), pp. 417-427.

Nagy M. (1998): A tanári pálya választása. Educatio. No. 3. pp.527-542.

Németh N. V. (2012): Pedagógusjelöltek motviációi és elképzeléseik a pedagóguspályáról. In: Benedek A., Tóth P. & Vedovatti A. (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 49.

OECD (2005): A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán való megtartása. Oktatási Minisztérium, Budapest [angol nyelven: OECD (2004): Teachers Matter: attracting, developing and retaining effective teachers. OECD-Education Committee, Paris].

OECD (2009): Creating effective teaching and learning environments 2009: First results from TALIS, 2009. OECD, Paris.

OECD (2010) PISA 2009 Results. OECD, Paris.

Painter, S., Haladyna, T. & Hurwitz, S. (2007): Attracting Beginning Teachers: The Incentives and Organizational Characteristics that Matter. Planning and Changing, No. 38(1). p. 20.

Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A., Magi A., Eisinger A., Farkas J., Gregus J., Kiss-Vörös E., Saffer Zs. & Vörös A. (2014): Szakirodalmi áttekintés (systematic review) – a TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása c. kiemelt projekt keretében A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációinak vizsgálata és a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben c. kutatáshoz. Kézirat.

Polónyi I. (2004): Pedagógusképzés – oktatásgazdasági megközelítésben. Educatio. No. 3. pp. 343-358.

Rockoff, J. E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data. American Economic Review, 94, 2. pp. 247–252.

Rots, I. & Aelterman, A. (2008): Two Profiles of Teacher Education Graduates: A Discriminant Analysis of Teaching Commitment. European Educational Research Journal, No. 7(4). pp. 523-534.

Saban, A. (2003): A Turkish Profile of Prospective Elementary School Teachers and Their Views of Teaching. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies No. 19(8), pp. 829-846.

Sági M. & Ercsei K. (2012): A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők. In: Kocsis M. & Sági M. (szerk.) Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest. pp. 9-31.

Sági M. & Ercsei K. (2012): Kik akarnak tanári diplomát szerezni? Felsőoktatási Műhely No. 2012/2. pp. 51–73.

Sanders, W. L. & Rivers, J. C. (1996): Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. University of Tennessee Value Added Researrch and Asessment Center.

Shipp, V. H. (1999): Factors Influencing the Career Choices of African American Collegians: Implications for Minority Teacher Recruitment. Journal of Negro Education, No. 68 (3). pp. 343-351.

Simon K. (2006): A tanári pályát választó hallgatók néhány, pályamotivációval összefüggő sajátossága. Pedagógusképzés. No. 1—2. pp. 5-16.

Taylor, A. & Frankenberg, E. (2009): Exploring Urban Commitment of Graduates from an Urban-Focused Teacher Education Program. Equity & Excellence in Education. No. 42(3). pp. 327-346.

Tok, T. N. (2012): Teacher Candidates’ Attitudes Towards the Teaching Profession in Turkey. Alberta Journal of Educational Research. No. 58(3). pp. 381-403.

Varga J. (2007): Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle, vol. LIV.  No. július–augusztus. pp. 609–627.

Varga J. (2005): A pedagógus szakokra jelentkezők és a pedagóguspályán elhelyezkedő pályakezdők jellemzői. In: Hermann Zoltán (szerk.): Hatékonysági problémák a közoktatásban. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vignoles, A., Levacic, R., Walker, J., Machin, S. & Reynolds, D. (2000): The relationship between resource allocation and pupil attainment: a review. Centre for the Economics of Education. Discussion Paper, DP 02. London School of Economics and Political Science, London.

Wösmann, L. M. & West, M. R. (2002): Class-size effects in school systems around the world: Evidence from between-grade variation in TIMSS. Program on Education Policy and Governance Research Paper PEPG/02-02. Harvard University, Cambridge.