Nyíregyházán tanuló fiatalok továbbtanulási aspirációja

IRODALOM

Bourdieu, P. (1978) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Coleman, J. S. et al. (1966) Equality of Educational Opportunity. U.S. Gorvernment Printing Office, Washington.

Csákó Mihály (2004) Ifjúság egy áttagolódó társadalomban. In: Gábor Kálmán & Jancsák Csaba (eds)  Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Belvedere Meridionale, Szeged. pp. 11–14.

Farkas Zoltán (2013) A társadalmi helyzet fogalmának értelmezései. Társadalomkutatás, vol. 31, No. 2, pp. 109–124.

 Fényes Hajnalka & Szabó Ildikó (2014 eds) Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Fónai Mihály & Szigeti Fruzsina (2016) A Nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei. In: Balogh Erzsébet,  Hüse Lajos & Takács Péter (eds) Nyíregyháza ifjúsága. Acta Medicinae et Sociologica, vol. 7, No. 20–21, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza. pp. 29–47.

Gábor Kálmán (2004) Globalizáció és ifjúsági korszakváltás. In: Gábor Kálmán & Jancsák Csaba (eds)  Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Belvedere Meridionale, Szeged. pp. 28–72.

Huszti Éva, Takács Péter & Hüse Lajos (2016) A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás módszertana. In: Balogh Erzsébet, Hüse Lajos & Takács Péter (eds)  Nyíregyháza ifjúsága. Acta Medicinae et Sociologica, vol. 7, No. 20–21, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza. pp. 211–218.

 

 

Kispálné Horváth Mária & Vincze Szilvia (2009) Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők. Új Pedagógiai Szemle, vol. 59, No. 12, pp. 57–73.

Kovács Klára (2015) A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. CHERD, Debrecen.

Meleg Csilla (1996 ed) Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs.

Nyüsti Szilvia (2012) Oktatási helyzetkép. In: Székely Levente. (ed)  Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest. pp. 90–126.

Pusztai Gabriella (2009) A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Oktatási Hivatal (2014) Kvalitatív és kvantitatív felmérés, országos és regionális reprezentatív attitűd vizsgálatok, elemzések kutatás-fejlesztési szolgáltatás. Záró tanulmány. ELTE PPK Társadalmi Kommunikáció Kutatóműhely és Információs Központ, Budapest.

Szabó Fanni & Nagy Zita (2015) Észak-Alföld – Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés. In: Nagy Ádám & Székely Levente (eds)  Harmadrészt Magyar ifjúság 2012. Regionális helyezet elemzések. ISZT Alapítvány – UISZ Alapítvány – Excenter Kutatóközpont, Budapest. pp. 117–150.

Walther, A. et al. (2008) Youth policy in Hungary. Conclusions of the Council of Europe international review team. Council of Europe Publishing, Strasbourg.