Author

Nyelvi-etnikai, nem bevándorló kisebbségi tanulók iskolai teljesítménye a PISA-felmérésekben

IRODALOM

BRINK, S. – NISSINEN, K. –VETTENRANTA, J. (2015):  Equity and excellence. Evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students in Finland. Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä.

BRUEGEMANN, C. – BLOEM, S. (2013): The Potential of International Student Assessments to Measure Educational Outcomes of Roma Students.  SOCIOLÓGIA 45, No. 6 (on-line version)

CSATA, Zs. (2014): Az erdélyi magyar tanulók iskolai teljesítményének  meghatározói a TIMSS-vizsgálatok alapján. Kisebbségkutatás, No.4.pp. 126-157.

FERENC, V. ( 2014): Ami a nemzetközi mérésekben nem látszik:  tanulói kompetenciák Kárpátalján. Kisebbségkutatás, No.4 pp.188-221.

HORVÁTH, B. & MIHÁLYFFY, L. (2008): Hibaszámítás jackknife módszerrel bonyolult felépítésű, kalibrált minták esetén. Statisztikai Szemle, No.6.pp. 592–613.

MÁRTON, Á. (2005): A mintavételi hiba kiszámítása és felhasználása a hivatalos statisztikában. Statisztikai Szemle No.7. pp. 612–627.

MORVAI, T. ( 2014): A TIMSS- és PIRLS-vizsgálatok eredményei szlovákiai magyar viszonylatban Kisebbségkutatás, No.4. pp. 158-173.

OECD 2013: PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed. (Volume II), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201132-en

OECD 2010: PISA 2009 Results, Vol. II., OECD 2012: Untapped Skills. Realising the Potential of Immigrants Students;

OECD 2012: PISA 2009 Technical Report.  PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264167872-en

OECD 2014: PISA 2012 Technical Report.  PISA, OECD Publishing.

PAPP, Z. A. ( 2012): Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei. Educatio No. 21.pp. 3-23. (2012)

PAPP, Z. A.( 2014): Iskola és képesség. Egy 2013-as pilot kutatás tanulságai. KISEBBSÉGKUTATÁS, No.4 pp. 93-125.

PAPP, Z. A. (2014): Hidden Ethnic Inequalities.: A Possible Global Educational Exploration Using PISA.ETHNICITY 10.pp. 4-40.

PAPP, Z. A. 2014a: Szlovákiai magyarok iskolai teljesítménye a PISA vizsgálatok alapján. PEDAGÓGUSFÓRUM, XIII. évfolyam, május-június.

SPOLSKY, B. (2004): Language Policy. Cambridge University Press. Cambridge.

SPOLSKY, B.(2007): Towards a Theory of Language Policy. Working Papers in Educational Linguistics vol..22 No.1: 1-14,

UNESCO 2000: The Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments. Paris. Letölthető itt: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf

UNESCO 1953: The Report of the UNESCO meeting of Specialist 1951. In: The Use of Vernacular Languages in Education.