Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914–1949

IRODALOM

Ambrus I. (1929) Az empire és a debreceni Nagytemplom. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Antal I. (1929) Les opérettes francaises représentées au XIX eme siécle á Vienne et en Hongrie (A francia operettek a XIX. században, különös tekintettel a Bécsben és Magyarországon előadottakra). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Asztalos S. (1942) Az irodalom és a képzőművészet határkérdései. (Adalékok a stilisztikai szemléletesség kérdéséhez). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Bakó E. (1986) Irodalmi élet a két világháború között. In: Tokody Gyula (szerk.): Debrecen története 4. kötet, 1919–1944. DMVT, Debrecen. pp. 329–360.

Balogh E. (1938): Le livret de l’opera romantique francais (A francia romantikus librettók). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Balogh J. (1938) Írók és művészek regényes életrajza századunk irodalmában. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Belfy S. (1936) Cicero és a művészet (A De signis alapján). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Berkovits J. (1933) La vie intellectuelle de Debrecen et les inspirations francaises (Debrecen szellemi élete és a francia ösztönzések). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Berkovits J. (1934) Debrecen szellemi élete és a francia ösztönzések. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (doktori értekezés)

Berky I. (1929) Les opéras francais représentés a Vienne (1800–1870) (A Bécsben bemutatott francia operák (1800–1870). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Buda A. (2001) Horváth János szakdolgozat-bírálatai. Irodalomismeret. No. 1. http://www.c3.hu/~iris/. Letöltés: 2015. szeptember 30.

Felker Gy. (1939): A római zene. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Hegyi T. (1936) A debreceni színészet története 1867-ig. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Hoffmann A. (1933) A szerzetesrendek magyar nyelvű iskoladrámái a XVIII. században. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Hernádi (Heé) L. (1936) Des piéces de théatre francaises sur la scéne de Debrecen á partir de 1880 jusqu’a 1935 (A debreceni színházi világot befolyásoló francia darabok 1880 és 1935 között). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Kádár T. (1937) A magyar társadalom nevezetesebb típusai a színpadon. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Kónya J. (1928) Művelődéstörténeti vonatkozások ifjabb Plinius leveleiben. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Kovács E. (1936) Berlioz et la littérature (Berlioz és az irodalom). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Módis L. (1955, szerk.) A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának évkönyve 1954. 2. rész. Kézirat – A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott pályamunkák, tanári szakdolgozatok és doktori értekezések bibliográfiája 1914–1950. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen.

Mudrák J. (2005) Pályatételek és pályamunkák a bölcsészettudományi karon. In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből. 2. kötet. DE, Debrecen. pp. 41-56.

Papp B. (1940) Le Mémoires de Berlioz (Berlioz emlékirata). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Pusztay R. (1931) A női alak ábrázolásának problémái és fejlődése a görög szobrászatban. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Rácz I. (1934) Les relations entre Debrecen et la France de 1800 jusqu’a 1870 (Francia vonatkozások Debrecenben 1800-tól 1870-ig). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Rácz I. (1934) A debreceni Csokonai Kör története, a hazai irodalmi társaságok keretén belül. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Répásy O. (1943) Il teatro del Manzoni (Manzoni színháza). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Szabó E. (1929) A barokk és a debreceni Szent Anna-templom. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Szabó M. (1939) De medicaminibus faciei apud Romanos usitatis (A római szépségápolás). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Szecskő K. (1945) A magyar irodalom filmművészeti kihatásai (A magyar film múltja és jövője). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (doktori értekezés)

Szíj R. (1987) Mata János (1907–1944). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1986. A Debreceni Déri Múzeum Kiadványai LXV. DM, Debrecen. pp. 405–481.

Szilágyi B. (1936) Piéces de théatre francaises sur la scéne de Debrecen dés origines jusqu’ a 1880 (A Debrecenben bemutatott francia darabok a kezdetektől 1880-ig). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Szilágyi B. (1938) A debreceni színészet és színház története 1796–1880. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (doktori értekezés)

Szitha É. (1947) A nyírbátori református templom 1947-ben. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Szulyovszky K. J. (1943) L’esthétique de Flaubert (Flaubert esztétikája). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Tihanyi V. (1928) Le drame francais au théatre hongrois de 1837 a 1847. (Az 1837 és 1847 között magyar színházakban bemutatott francia drámák). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Tóth E. (1933): Nyirő József. DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Vándor (Weiszenstein) F. (1935) Le théatre francais en Hongrie de 1900 á 1930 (A francia színjátszás Magyarországon 1900 és 1930 között). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (szakdolgozat)

Vincze T. (2011): Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában. (Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása). DE BTK Humán Tudományok Doktori Iskolája, Debrecen. (doktori (PhD) értekezés) Letöltés: 2015. március 15.

wallisch, o. (1931) Il teatro italiano contemporaneo (dal 1850 ai giorni nostri) (Az olasz kortárs színház 1850-től napjainkig). DE ENK BTK és TTK Kézirattára, Debrecen. (doktori értekezés)