Milyen a jó pedagógus? – Elvárások és az érzékelt valóság egy nagymintás diákkutatás eredményei alapján

IRODALOM

Ferenczi I. (1998): A pedagógusszerep szükséges változatai. Új Pedagógiai Szemle. No. 3. pp. 9-16.

Formádi K. (2011): Piaci hatások a professzionalizáció folyamatának változásában. Educatio. No. 3. pp. 291-303.

Kozma T. (1990): Kié az iskola? Educatio Kiadó, Budapest.

Kraiciné Sz. M. (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Nagy K. (2009): Professzionalizáció- és professzió-elméletek a segítő hivatások tükrében. Esély. No. 2. pp. 85-105.

OECD (1998): Education Policy Analysis. Paris. p. 38.

Sallai É. (2004): Pedagógusnak lenni a mai iskolában. IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia. Letöltés: www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=230.

Schüttler T. – Szekszárdi J. (2001): Változó szerep egy változó világban. In: Szekszárdi J. (Szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI–Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 5-19.

Trencsényi L. (1988): Pedagógusszerepek az általános iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, M (1998): A pedagógusszerepek átalakulása napjainkban. Új Pedagógiai Szemle, No. 7–8.  pp. 112-117.