Author
Author

Migráció a mai Magyarországról

IRODALOM

Blaskó Zsuzsa & Gödri Irén (2016)
A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele.
In: Blaskó Zsuzsa & Fazekas Károly (eds) Munkaerőpiaci Tükör 2015. MTA KRTI-KTI, Budapest. pp. 59–71.

Blaskó Zsuzsa, Ligeti Anna Sára & Sik Endre (2014) Magyarok külföldön – Mennyien? Kik? Hol? In: Kolosi Tamás & Tóth István György (eds) Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. pp. 351–372.

Czibik Ágnes, Hajdu Miklós, Németh Andor, Nyírő Zsanna, Tóth István János & Türei Gergely (2014) A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999–2011. MTA KRTK, Budapest.

Geographical and labour market mobility (2009) Special Eurobarometer 337.

Gödri Irén & Feledy Gábor Attila (2013) Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében. Demográfia, vol. 56, No. 4, pp. 281–332.

Hárs Ágnes (2016) Elvándorlás és bevándorlás Magyarországon a rendszerváltás után – nemzetközi összehasonlításban. In: Blaskó Zsuzsa & Fazekas Károly (eds) Munkaerőpiaci Tükör 2015. MTA KRTI-KTI, Budapest. pp. 39–53.

Hárs Ágnes & Simon Dávid (2015)
A munkaerő-migráció változása a kétezres években Magyarországon. In: Budapesti Munkagazdasági Füzetek BWP – 2015/2. MTA KRTK, Budapest.

Sik Endre (2003) A migrációs potenciál kutatásának alapfogalmai. In: Örkény Antal (ed) Menni vagy maradni? MTA Politikatudományi Intézet, Budapest. pp. 15–18.

Sik Endre & Örkény Antal (2003) A migrációs potenciál kialakulásának mechanizmusa. In: Örkény Antal (ed) Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások. MTA Kisebbségkutató Intézet–Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, Budapest. pp. 188–202.

Sik Endre & Simonovits Borbála (2002) Migrációs potenciál Magyarországon, 1993–2001. In: Kolosi Tamás, Tóth István György & Vukovich György (eds): Társadalmi riport 2002. Tárki, Budapest. pp. 207–219.

Sik Endre & Szeitl Blanka (2016) Migrációs szándékok a mai Magyarországon. In: Blaskó Zsuzsa & Fazekas Károly (eds) Munkaerőpiaci Tükör 2015. MTA KRTI-KTI, Budapest. pp. 54–59.