Author

Lehetőségek és döntések – a felsőoktatási intézményválasztási szempontok változása

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy mely tényezők befolyásolják a felsőoktatási intézménybe jelentkezők döntését, és ezek között a tényezők között kialakítható-e valamilyen sorrend. Elemzésünk empirikus alapját olyan felméréssorozat jelenti, amelyet kérdőíves módszerrel 2009 óta végzünk egy hazai egyetem nyílt napjaira látogató hallgatójelöltek körében.Az adatfelvétel célja az adott felsőoktatási intézménybe jelentkező diákok jellemzőinek, motivációinak megismerése volt. Ennek egy szeletén végzett elemzések eredményeit foglaljuk most össze, amely a diákok intézményválasztási attitűdjeinek megismerését szolgálja.