Author
Author

Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója

IRODALOM

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Agb Nielsen Media Research (2012) Az ismeretterjesztő csatornák közönségarányának alakulása 2005-2012 között, különböző célcsoportokban. AGB Nielsen, Budapest.

Bellavics I. (2000) Kulturális világjelentés: kultúra, kreativitás, piac 1998. Osiris Kiadó, Budapest.

Blénesi É., Mandel K. & Szarka L. (2005) A kultúra világa: a határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

Brown, J. D., Steele, J. R. & Walsh-Childers, K. (2002) Introduction and overview. In: Brown, J. D.,  Steele, J. R. & Walsh-Childers, K. Sexual teens, sexual media: Investigating media’s influence on adolescent sexuality. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah NJ, pp. 1–24.

Canadian Council On Learning (2010) The 2010 Composite Learning Index (CLI). University of Ottawa, Ottawa, Canada.

Comstock, G. & Scharrer, E. (1999) Television: What’s on, who’s watching and what it means. CA: Acedemic, San Diego.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) (2012) Kulturális statisztika 2011.

European Union (2011) Cultural Statistics. Eurostat Pocketbooks. Publications Office of the European Union, Luxemburg.

European Commission (2007) Fehér könyv a sportról. .

Forray R. K. & Juhász E. (2009) A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés. In: Forray R. K. & Juhász E. (eds.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debreceni Egyetem, Debrecen. pp. 12–37.

Frey, J. H. & Eitzen, D. S. (1991) Sport and Society. Annual Review of Sociology. No.17. pp. 503–522.

Koncz G. , Németh J. & Szabó Irma (2008) Közművelődési fogalomtár. OKM, Budapest.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2014) Statisztikai adatok. Elérhető: www.ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2015) A gazdasági folyamatok regionális különbségei. KSH, Budapest. 

Kroeber, A. L. & Kuckhohn, C. (1952) Culture. A Critical Review of the Concepts and Definitions. Papers of Peabody Museum of Archeology and Ethnography, Cambridge.

Johanssohn, K., Turowetz, A. & Gruneau, R. (1981) Research Methods in the Sociology of Sport: Strategies and Problems.  

Mansfield, L. (2007) Involved-Detachment: A Balance of Passion and Reason in Feminisms and Gender-related Research in Sport, Tourism and Sports Tourism.  

Loy, J. W. Jr. (1974) A sport természete: meghatározási kísérlet. In: Schiller János Sportpszichológia szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 38–56.

Maróti A. (2005) Sok szemszögből a kultúráról: Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában. Trefort, Budapest.

Navigátor Debreceni Túra Klub Egyesület (2014) Egyesületi honlap.  http://www.navigatortura.hu/, Letöltés: 2014. 12. 15.

Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság (2014) Bejelentés alapján működő médiaszolgáltatók.  www.mediatanacs.hu, Letöltés: 2014. 12. 15.

Ort France (2009) Az Enhanced Learning Unlimited (ELU) projekthttp://elearning.sztaki.hu/elu, Letöltés: 2014. 12. 04.

Washington, R. E. & Karen, D. (2001) Sport and Societyhttp://letsbreal.files.wordpress.com/2009/02/sports.pdf, Letöltés: 2012. 05. 02.

Salomon, G. (1981): Communication and education: Social and psychological interactions. CA: Sage, Beverly Hills.

Schoof, U., Blinn, M., Schleiter, A. Ribbe, E. & Wiek, J. (2011): Deutscher Lernatlas (DLA). Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, Germany.

Snyder, E. & Spreither, E. (1981) Sport, Education and Schools. In: Lüschen, G., Sage, G. és Sfeir, L.: Handbook of Social Science of Sport. pp. 119–146.

Sportegyesületek Országos Szövetsége (2014) Közvetlen tagság.  www.sosz.hu/kozvetlen-tagsag , Letöltés: 2014. 12. 15.

Szabó J. & Kenyeres A. (2012) A helyi televíziók szerepe a személyes tanulásban. Felnőttképzési Szemle, vol. 6. No. 2. pp. 59–72.

Szent-Györgyi A. (2006) Az iskolai ifjúság testnevelése. Mester és Tanítvány, vol. 3. No. 10. pp. 39–43. 

UNESCO (1998) World Cultural Riport. Unesco, Paris.

Unesco Institute For Statistics (2009) The 2009 UNESCO Framework For Cultural Statistics (FCS). Montreal.

Van Evra, J. (2004) Television and child development. Lawrence Erlbaum Associated Publishers, Mahwah, New Jersey, London.