Author

Közszolgálatiság vagy menedzserizmus?

A tanári szakmát érő franciaországi kihívások

IRODALOM

Bajomi I. (1988): A franciaországi helyi oktatáspolitikai küzdelmek intézményes keretei. Szociológia. No. 1. pp. 89-106.

Bajomi I. (1990): A pedagógusok alkalmazása és bérezése Franciaországban. In: Pedagógusok, bérek, érdekek (Szerk.: Nagy M.), Edukáció, Budapest. pp. 187-219.

Bajomi I. (1993): Az elsőbbséget élvező oktatási körzetek. Iskolakultúra No. 3, pp. 115-117.

Bajomi I. (2006): A partneri együttműködés a nyugat-európai kiemelt oktatási körzetekben és idehaza. In: B. I.: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban (tanulmánygyűjtemény). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. pp. 98-107.

Bajomi I. (2013): Decentralizációs intézkedésekkel korrigált francia oktatásirányítási rendszer. Educatio. No. 1. pp. 60-72. o.

Barrère, A. (2013): Un management bien tempéré: l’expérience des chefs d’établissement de l’enseignement secondaire français (Egy jól temperált menedzsment: a francia középiskolai igazgatók tapasztalatai). Education et Sociétés. No. 2. pp. 21-34.

Baumard, M. (2014): 60 000 postes dans l’éducation, vraiment ? (Valóban 60000 tanári álláshely lesz az oktatásügyben?) Le Monde, 2014. november 5. Letöltés: www.lemonde.fr/education/article/2014/11/05/60-000-postes-dans-l-educati... (2015. 01. 21.)

Ben Ayed, Ch. (2012): Evaluation des enseignants: Une question mal posée (A tanárok értékelése: rosszul tették fel a kérdést). Letöltés:www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/01/03012012_BenAyed_EvaluationEnseignants.aspx (2015. 01. 21.)

Bezes, Ph. (2012): Les politiques de réforme de l’Etat sous Sarkozy, Rhétorique de rupture, réformes de structures et désorganisations (Államreform-politkák Sarkozy alatt – A szakítás retorikája, strukturális reformok és működési zavarok). In: Les politiques publiques sous Sarkozy. (Szerk: de Maillard, J. & Surel, Y.ves). Presses de Sciences-Po, Párizs. pp. 210-235.

Castellote, L. (2011): Une solution libérale pour l’éducation (Egy liberális megoldás az oktatásügy kérdésére). 2011. október 9. École @ Education, Société. Letöltés: http://www.contrepoints.org/2011/10/09/49643-une-solution-liberale-pour-leducation (2015. 01. 21.)

Chaptal, A. (2011): Le « Merit Pay » aux États-Unis : une idée simple, une mise en oeuvre problématique (Az érdekek szerinti bérezés – egyszerű gondolat, problematikus megvalósítás). In: Payer les profs au mérite ? Institut de recherche de la FSU, Párizs. p. 102. Letöltés: http://institut.fsu.fr/-Le-Merit-Pay-aux-Etats-Unis-une,151-.html (2015. 01. 21.)

Collas, A. (2011a): Avec le dispositif „Eclair”, les collèges et lycées difficiles testent l’autonomie (Az Éclair-program keretei között szereznek tapasztalatokat a nehéz helyzetű alsó- és felsőközépiskolák az automómiáról). Le Monde, 2011. október 11.  Letöltés: http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/11/avec-le-dispositif-eclair-les-colleges-et-lycees-difficiles-testent-l-autonomie_1585708_3224.html (2015. 01. 21.)

Collas, A. (2011b): Josette Théophile, une DRH „de choc„ Rue de Grenelle (Josette Théophile, egy kemény huménerőforrás-menedzser az oktatási tárca alkalmazásában). Le Monde, 2011. november 26. Letöltés: www.lemonde.fr/education/article/2011/11/25/josette-theophile-une-drh-de-choc-rue-de-grenelle_1609284_1473685.html (2015. 01.  1.)

Cordier, S. (2014): Les contractuels: « bouche-trous » de l’éducation nationale (A szeződésesek: akikel betömik a közoktatás lyukait). Le Monde, 2014. november 20. Letöltés:www.lemonde.fr/societe/visuel/2014/11/20/les-contractuels-bouche-trous-de-l-education-nationale_4525419_3224.html (2015. 01. 21.)

Cornut-Gentille, F. & Eckert, Ch. (2011): Rapport d’information sur l’évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP) (Tájékoztató jelentés a közpolitikák általános felülvizsgálatának értékeléséről). Francia nemzetgyűlés. Letöltés: www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4019.asp, (2015. 01. 21.)

Doriath, B., Montaigu, R., Poncelet, Y. & Richon, H.-G. (2013): L’évaluation des enseignants (A tanárok értékelése). Az Oktatási Miniszter számára készült 2013/35. számú jelentés. Letöltés: www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000485/0... (2015. 01. 21.)

Jarraud, F. (2013): Evaluation des enseignants : L’Inspection veut donner davantage de poids aux directeurs et chefs d’établissement (Tanárértékelés. A tanfelügyelet növelni akarja az intézményvezetők szerepét. Letöltés:www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/07/26072013Article635104270074831795.aspx (2015. 01. 21.)

Laval, Ch. (2011a): La nouvelle école capitaliste (Az új kapitalista iskola), Vergne, F., Clément, P. & Dreux, G. közreműködésével). La Découverte, Párizs. p. 275.

Laval, Ch. (2011b): „L’école est au centre des nouvelles luttes des classes” (Az iskola új osztályharcok középpontjában áll). Mouloud, L. interjúja. L’Humanité, 2011. szeptember 28. Letöltés:www.humanite.fr/christian-laval-lecole-est-au-centre-des-nouvelles-luttes-des-classes (2015. 01. 21.)

Loppy, N. (2014): La galère des contractuels de l’education nationale (A közoktatás szerződéses dolgozóinak gályázása). Le Figaro, 2014. október 3. Letöltés: www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/03/01016-20141003ARTFIG00326-la-galere-des-contractuels-de-l-education-nationale.php (2015. 01. 21.)

Piau, L. (2011): Mutations inter- et intra-académiques (A tankerületeken belüli és a tankerületek közötti áthelyezések). Letöltés: www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2011/120_Rubriquejuridique.aspx (2015. 01. 21.)

Puren, Ch. (2013): Un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale sur l’évaluation des enseignants, ou le syndrome du réverbère. (A tanfelügyelet jelentése a tanárok értékeléséről, avagy a lámpaoszlop-szindróma). Letöltés: http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2013j/ (2015. 01. 21.)