Közösségek és állampolgári kultúra

IRODALOM

ALMOND, G. & VERBA, S. (1997): Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába. Szociológiai Figyelő No.1-2.

CURRAN, J. (2007): Még egyszer a tömegmédiáról és a demokráciáról. In (ANGELUSZ R., TARDOS R. &TERESTYÉNI T. szerk.): Média, nyilvánosság és közvélemény. Gondolat, Budapest.. pp. 910-949.

CSÁSZÁR, B. (2011): Közösségi kommunikáció és közélet. In (Utasi Ágnes szerk.): Közösségi kapcsolatok és közélet., Belvedere, Szeged.

FEISCHMIDT, M. (2014): Nemzet a mindennapokban – Az új nacionalizmus populáris kultúrája. L’Harmattan, Budapest. 

FRASER, N. (1990) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In Social Text pp.25-26. 56-80.

HELLER, M. & RÉNYI, Á. (2000): A nyilvánosságfogalom kommunikáció-elméleti megközelítéseiről. In Jel-kép No.1. pp.69-94.

KEANE, J (2004): A civil társadalom. Typotex, Budapest.

LYNCH, K. (1960): The Image of the City. Cambridge (Mass), MIT Press.        

PATAKI, Gy. (2012): Magány és társas élet a Debreceni Egyetem kollégiumaiban. In (DUSA, Á.,KOVÁCS, K., MÁRKUS, ZS.,NYÜSTI, SZ. & SŐRÉS, A. szerk.): Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen.

PATAKI, Gy. (2014): Narrative stimulating cubes: a qualitative method for analyzing the nature of democratic culture among Hungarian students, Sociological Review 24 (4).

PETERS, B. (2007): A nyilvánosság jelentése. In (ANGELUSZ, R., TARDOS, R. & ERESTYÉNI, T. szerk.): Média, nyilvánosság és közvélemény. Gondolat, Budapest. pp.614-632.

ROSENTHAL, G. (1995): Erlebte und erzhälte Lebensgeschichte., Campus-Verlag, Frankfurt am Main.

SENNETT, R. (1998): A közéleti ember bukása. Helikon, Budapest.

SIKLAKI, I. (2011): Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer, a kvalitatív véleménykutatás alapmódszere. Kossuth Kiadó, Budapest.

SZABÓ, I. (2009): Nemzet és szocializáció.  L’Harmattan, Budapest.

VICSEK, CS. (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris, Budapest.

WODAK, R., DE CILLIA, R. & REISIGL, M. (1999): The Discursive Construction of National Identity., Edinburgh University Press, Ediburgh.