Köznevelés az adatok bűvöletében – az adattermelés forradalma

IRODALOM

HALÁSZ G. (2010): Beszámoló az OECD oktatási információs rendszerekről tartott munkaértekezletéről, 2010. október 14-15, New York. Kézirat

LANNERT J. (2004): Hatékonyság, eredményesség és méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 54. évf. 12. sz., 2004. december.

HALÁSZ G. (2007): Tényekre alapozott oktatáspolitika. Háttértanulmány az Oktatási Kerekasztal munkájához. Kézirat. http://halaszg.ofi.hu/download/Evidence_based_study.pdf

BARABÁSI A. L. (2013): Behálózva – a hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó Kft.,Budapest.