Képzettségek és foglalkozások megfeleltethetősége

IRODALOM

Képzettség és Kereset 1971 Időszaki Statisztikai Közlemények KSH 1974

KUTAS J. & OLAJOS Á. (1978) A vertikális szakmai mobilitás tendenciái Közgazdasági Szemle No. 4. pp. 419-433.

Kutas J. & Olajos Á.(1979) A horizontális szakmai mobilitás tendenciái Közgazdasági Szemle  No. 6. pp. 641-654.

Kutas J. (2009)A foglalkoztatás kongruenciája, a munkakörök által támasztott iskolai végzettségi/szakképzettségi követelmények rugalmassága, valamint a munkaerő kínálat elaszticitása. /Kézirat/

Lakatos M. & Fóti J. (2008) A foglalkozási és képzettségi struktúra egyezősége és különbözősége a 2001. évi népszámlálás és a 2005. évi mikrocenzus alapján./kézirat /A kutatást a „Közösen a jövő munkahelyeiért” alapítvány támogatta.

dr. Lakatos M. & dr. Fóti J./kiadványsorozat / OFA Bp.2003-2006

1. A munkaerőpiac múltja, jelene (2004) Bp.  pp. 122.

2. A foglalkoztatottak főbb jellemzői (2004) Bp.  pp. 162.

3. Munka nélkül (2004) Bp.  pp. 128.

4. Területi mobilitás a munka világában (2004) Bp.  pp. 140.

5. Értékelések,következtetések,jövőkép (2005) Bp.  pp. 124.

6. A munkaerőpiac változásai 2001 és 2005 között. (2006) Bp.  pp. 163.

7. A foglalkoztatottak strukturális jellemzői. (2006) Bp. pp. 159.

Olajos Á. (1974) A szakképzett alkalmazottak képzettsége és munkaköre Statisztikai Szemle,. No. 7.

Tímár J. (1975) A munkaerő-struktúra és a munkahelyi struktúra megfelelése Közgazdasági Szemle, No. 3. pp. 269-278.

 

2011. évi Népszámlálás – 3. Országos adatok (2013), Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálási főosztály, Budapest.             

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete – A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján (2011. október), Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Társadalmi helyzetkép, 2010 – Gazdasági aktivitás, munkaerőpiac (2012. 11. 23.), Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Dávid J. (2010) Foglalkoztathatóság és felsőoktatás: a megvalósítás feszültségpontjai. Educatio, vol.19. No. 3. pp. 433-447.

Derényi A. (2010) A felsőoktatás és a foglalkoztathatóság kapcsolatának értelmezései. Educatio, vol.19. No. 3.pp. 361-369.

Lakatos M.& Váradi R.L (2012) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruencia vizsgálat) KSH. Online kiadvány.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kongruencia.pdf

Nagy P. T. (2010) A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája. Educatio, vol.19. No. 3. pp. 402-418.

Varga J. (2010) Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? . Educatio, vol.19. No. 3. pp. 370-383.

Polónyi I. (2010) Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, vol.19. No. 3.pp. 384-401.

Tóth I. J.& Várhalmi Z. (2010) Diplomás pályakezdők a versenyszektorban. Educatio, vol.19. No. 3.pp. 419-432.

Veroszta Zs. (2010)A foglalkoztathatósághoz kötődő hallgatói várakozások. Educatio, vol.19. No. 3. pp. 460-471.