Javuló prioritás, romló kondíciók, avagy a hazai szakképzés finanszírozása

IRODALOM

A következő lépés Széll Kálmán Terv 2.0 2012 április     http://2010-2014.kormany.hu/download/3/e8/80000/1A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20%28SzKT%2020%29.pdf (Letöltés: 2015.12.)

Cseres-Gergely Zs.& Varadovics K. (2015) A munkapiaci szakpolitika eszközei In.: Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.) (2015) Munkaerőpiaci Tükör 2014 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. pp. 160-190.

Education at a Glance 2011, OECD Indicators OECD 2011

Education at a Glance 2012, OECD Indicators OECD 2012

Education at a Glance 2013, OECD Indicators OECD 2013

Education at a Glance 2009 OECD Indicators OECD 2009

Education at a Glance 2010, OECD Indicators OECD 2010

Education at a Glance 2014, OECD Indicators OECD 2014

Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságának Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya 2011       

 https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf (letöltés 2015 december)

Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató a 2015/2016. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adataiból Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály Köznevelés-esélyegyenlőségi Osztály 2015. december 1.           

 

 

http://www.kormany.hu/download/0/de/80000/Koznev_stat_gyorstaj_2015_2016.pdf (Letöltés: 2015. 12.)

Oktatás, Művelődés 1950-1985 KSH 1986 Budapest

Oktatási adatok, 2014/2015 (előzetes adatok) KSH., Statisztikai Tükör 2014/141 2014. december 19. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/okt1415.pdf (Letöltés: 2015. 12.)

Polónyi István (2015) A felsőoktatás gazdasági értékei Előadás: A Filozófiai és Történettudományok Osztályának „A tudás értéke és az érték tudás” című tudományos ülésén (2015. május 14.)
https://www.academia.edu/19965083/A_fels%C5%91oktat%C3%A1s_gazdas%C3%A1gi_%C3%A9rt%C3%A9kei (Letöltés: 2015.12.)

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2001/2002

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2010/2011

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2012/2013

Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2013/2014

Szakképzés a gazdaság szolgálatában (kivonat) (2015) Nemzetgazdasági Minisztérium http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/5/8f/d0000/szakkepzesi_koncepcio_Summary_20150129.doc (Letöltés: 2015. 12.)

Széll Kálmán terv (2010)    
 http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf (Letöltés: 2015. 12.)