Author

Iskolázottság, rétegeződés és értelmiség

Adalékok a kulturális tőke megoszlásának regionális dimenzióihoz Magyarországon a kései dualizmus korában