Iskolázottság, gazdasági fejlettség és kapitalizmusmodellek

Ebben az írásban az oktatás struktúrájának és az iskolázottságnak a gazdaság fejlettségével való kapcsolatát igyekszünk elemezni nemzetközi összehasonlító vizsgálat segítségével. Az elemzés lényege, hogy az európai kapitalizmustípusok szerinti országcsoportok oktatási és iskolázottsági jellemzőit hasonlítjuk össze Harbison és Myers egy ’60-as évekbeli modelljének (indikátorainak és kompozit indexének) némileg korrigált és néhány további indikátorral kiegészített változata segítségével, azzal a céllal, hogy rávilágíthassunk a posztszocialista országok néhány oktatási és iskolázottsági sajátosságára.