Author
Author

Hová lett az egyenlősítő közoktatás?

A komprehenzív iskolareform sorsa Angliában és Magyarországon 1945-től a nyolcvanas évekig

IRODALOM

Ankét a hátrányos helyzetben lévő tanulókról 1967, Pedagógiai Szemle 5. pp. 385–427.

BALL, S. (2008) Some Sociologies of
Education: A history of problems and places, and segments and gazes.
The Sociological Review. No.4. pp. 650–669.

CASTEL, R. (1996) A bérmunka társadalma. Esély No.3. pp. 3–28. http://www.esely.org/kiadvanyok/1996_3/abermunkatarsadalma.pdf

CSANÁDI G., LADÁNYI J. & GERŐ Zs. (1978) Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák.
Valóság No.6. pp. 30–44.

DEROUET, J-L, MANGEZ, E. & BENDALUSI, L. (2014) Introduction to the EERJ dossier. European Educational Research Journal. No.3-4. pp. 195–205. http://eer.sagepub.com/content/14/3–4/195.full.pdf

ÉBER M. Á. (2012) Megkülönböztetett különbségek. A „magyar társadalom” tagolódásának és tagolásának vizsgálatához. PhD disszertáció. ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola.

FERGE Zs. (1976) Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest, Akadémiai.

FERGE Zs. & HÁBER J. (szerk.) (1974) Az iskola szociológiai problémái. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

FINN, D., GRANT, N., JOHNSON, R., BARON, S., BREHONY, K., GREEN, M., MCROBBIE, A., MILLER, H. & MOOS, M. (1977) Social Democracy,
Education and the Crisis.
Discussion Paper.
University of Birmingham, Birmingham. http://epapers.bham.ac.uk/1807/1/SOP52.pdf

GAGYI Á. (2014) Beágyazott kritika. A Fordulat és reform kontextusa, Fordulat 21. pp. 150-170. http://epa.oszk.hu/02100/02121/00019/pdf/EPA02121_fordulat_21_150–169.pdf

GEWIRTZ S. (2002) The Managerial School. Routledge, London és New York.
Post-welfarism and Social Justice in Education. 204 p.

HALÁSZ G. (1984) Az oktatáspolitika szerkezete a hatvanas-hetvenes években.
Medvetánc, No. 2-3. pp. 73–96. http://halaszg.ofi.hu/download/Medvetanc.pdf

HALÁSZ G. (1988–89) Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején. Medvetánc, 1988/4–1989/1. pp. 243–252.

HALÁSZ G. (1988) Oktatáspolitika és neveléstudomány a hetvenes években: a hatos főirány története. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról No. 9. pp. 5–49. http://halaszg.ofi.hu/download/Hatos_foirany.pdf

JONES, K. (2015) Education in Britain: 1944 to present. 2. kiadás. Cambridge, Polity Press.

KNAUSZ I. (1985) Az MDP és a közoktatás kérdései az iskolák államosítása után. Párttörténeti Közlemények 3. pp. 171–201.

KNAUSZ I. (1988) A közoktatás pártfelülvizsgálata 1950 tavaszán. Párttörténeti Közlemények. Párttörténeti Közlemények 1. pp. 151–172.

KOVAI M. (2015) Gyermekpszichológia Magyarországon 1945–1970, Imago Budapest 3. http://imagobudapest.imagoegyesulet.hu/index.php/component/kk/?ww=cikk&i...

LUKÁCS P. (1991) Színvonal és szelekció. Budapest, Educatio.

MÉREI F. (1948) A falakon belül. A neveléstudomány feladata. Köznevelés 4: 22., pp. 449–552.

NEUMANN E. (2011) Az állam kiszorítása az iskolából. Anblokk, No. 5. pp. 26–31. http://epa.oszk.hu/02700/02725/00004/pdf/EPA02725_anblokk_2011_5_026-031...

PUKÁNSZKY B. & NÉMETH A. (1994) Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönykiadó.

REAY, D. (2006) The Zombie Stalking English Schools: Social Class and Educational Inequality. British Journal of Educational Studies. No. 3., pp. 288–307.

RÉVAI J. (1949) A demokratikus nevelés szelleme (1947. december). In: Élni tudtunk a szabadsággal. Budapest, Szikra. pp. 614–615.

Sass, K. (2015) Understanding comprehensive school reforms: Insights from comparative-historical sociology and power resources theory. European Educational Research Journal. No. 2. pp. 240–256.

SÁSKA, G. (2002): Az autonómiák kora. Educatio, 11:1, pp. 28–49. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00019/pdf/42.pdf

SÁSKA G. (1997) Charta vagy Bulla – avagy brit hatások Magyarországon.
Új Pedagógiai Szemle, 47/7–8. pp. 36–55.

SÁSKA G. (2006) A társadalmi egyenlőség megteremtésének kísérlete az ötvenes évek felsőoktatásában. Educatio 15: 3, pp. 593–608.

SÁSKA G. (2011) Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! A XX. századi egyenlőségpárti, antikapitalista pedagógiákról. Budapest, Gondolat.

SOLT O. (1979/1998) Cigány gyerekek az iskolában. In: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. pp. 289–298.

WIBORG, S. (2009) Education and Social Integration. Comprehensive Schooling in
Europe
. New York, Palgrave
Macmillan.