Author

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a felnőttképzés: esély az integrációra?

IRODALOM

Baranyi B. (2013) Integrált területfejlesztés. Debreceni Egyetem, AGTC, Debrecen.

Csoba J. (2010) A tisztes munka, A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? L'Hartman Kiadó, Budapest.

Farkas É. (2013) A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. typiART, Pécs.

Kerülő J. (2000) Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőttoktatás. Esély 2000 –konferencia, Budapest.

Kerülő J. (2013) A felnőttkori tanulás kudarcainak lehetséges okai. In. Szakképzési Szemle, 3, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest

Kerülő J. & Nyilas O. (2014) A közfoglalkoztatásban résztvevők képzésének tapasztalatiról. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. Központi Statisztikai Hivatal (2011) Észak-Alföld az Európai Unió régiói között, 2011. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debreceneuregio.pdf

Központi Statisztikai Hivatal (2013) 2011. évi népszámlálás 3. Országos adatok, Budapest. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_00_2011.pdf

Lengyel I. (2012) Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség, In Bajmócy Z., Lengyel I. & Málovics Gy. (eds.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság, JATEPress, Szeged. pp. 151–174.