Author

Felekezeti szakkollégiumok

IRODALOM

Andorka R. (1997) Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

Arato, A. (1999) An International Quarterly Prospects for Democracy. Social research, 66(3), (Editor’s introduction)

Bean, J. P. (2005) Nine Themes of College Student Retention. In: Seidman, Alan (ed) College studentretention: formula forstudentsucces. PraegerPublishers, Westpont. pp. 215–244.

Bognár Gy. (2008) Tehetségek felismerése és tehetséggondozás a felsőoktatásban. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest.

Bordás A. & Ceglédi T. (2012) A debreceni szakkollégiumok mint a tudásmegosztó és tudásteremtő tanuló közösségek színterei. In: Dusa Á., Kovács K. ,Nyüsti Sz. & Márkus Zs. (eds): Ifjúsági élethelyzetek 2. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 9–53.

Bordás A., Ceglédi T., Németh N. V. & Szabó A. (2012) „Az egyetem embert képez, nem munkaerőt.” Diplomás pályakövetés oktatói szemmel. In: Fónai M. & Szűcs E. (eds) A Debreceni Egyetem „Diplomás Pályakövető Rendszerének” főbb eredményei és tapasztalatai 2010–2011. Debreceni Egyetem, Debrecen. pp. 121–140.

Ceglédi T., Fónai M. & Győrbíró A. (2012) Tehetséggondozás és társadalmi kohézió – Tehetséggondozó intézmények a Debreceni Egyetemen és a Partiumi Keresztény Egyetemen. HERJ, vol. 2. No.2. pp. 62–83.

Ceglédi, T. & Nyüsti Sz. (2013) Migrating graduates, migrating for graduation. Patterns and underlying causes of migration for study and after graduation. In: garai, o. & veroszta, zs.(eds) Hungarian graduates 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. pp. 169–203.

Ceglédi T., Bordás A. & Kardos K. (2016) Egyről a kettőre vagy nulláról a háromra? Szakkollégiumok intézményi hatása. (kézirat – megjelenés alatt)

Coleman, J. S.& Hoffer, T. (1987) Public and private highschools. The impact of communities. Basic Books, New York.

Coplen, M. (1994) Student Succes and Development at Hutchinson Community College: FuturePlans. In: COPLEN, MARY (ed) Conference Review: ,,Leadership 2000” the Annual International Conference of League forInnovationint he Community College and the Community College Leadership Program (6th, San Diego, CA, July 17 – 20)

Demeter E. (2012) Szakkollégiumok, a tehetség közege. Felsőoktatás Műhely, vol. 4. pp. 53–72.

Demeter E., Gerő M. & Horzsa G. (eds)(2011) Szakkollégiumi kutatások eredményei. OFI, Budapest.

Demeter E. (2012) Szakkollégiumok, a tehetség közege. Felsőoktatási Műhely, vol. 4. No. 1. pp. 72.

Engler Á. (2014) Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. CHERD-Hungary, Debrecen.

Erős P. (2010) A magyarországi szakkollégiumok 2007-ben – egy kvantitatív kutatás néhány eredménye. In: Juhász Erika (ed) Harmadfokú képzés, felnőtt képzés, regionalizmus. CHERD, Debrecen. pp.210–216.

Farkas Cs. (2009) Egyházi felsőoktatás ,,privát” megközelítésben. In: Bajusz Bernadettet et al.(szerk.) Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. CHERD, Debrecen. pp. 113–124.

Fazekas M. & Sík D. (2008) A magyarországi szakkollégiumok: érdekérvényesítés, forrásszerzés, kommunikáció. Kutatási Zárójelentés, Nemzeti Civil Alapprogram, Budapest.

Hrubos I. (2000) Új paradigma keresése az ezredfordulón. Educatio, vo1.9. No.1. pp. 13–26.

Hrubos I. (ed) (2012) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula Kiadó Kft – Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Karády V. (2008) Multikulturális szakértelmiség a dualista korban? I. Felekezet és etnikum a Kolozsvári Egyetem medikusainak rektruációs jellemzői között (1872–1918). Új Pedagógia Szemle, vol.18. No. 5. pp. 96–120.

Kardos K. (2009) Középiskolai hallgatók egy felekezeti fenntartású kollégiumban. Szakdolgozat (kézirat). Debreceni Egyetem – Neveléstudományok Intézete, Debrecen.

Kardos K. (2011) Egyetemi hallgatók egy felekezeti fenntartású szakkollégiumban. Szakdolgozat (kézirat). Debreceni Egyetem – Neveléstudományok Intézete, Debrecen.

Kardos K. (2013) Felsőoktatási szakkollégiumok és hallgatóságuk. Egy országos szakkollégiumi kutatás másodelemzésének tapasztalatai. In: Pusztai G. & Lukács Á. (eds) (2013) Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debreceni Egyetemi Nyomda, Debrecen. pp. 173 –197.

Kardos K. (2014) Roma/cigány származású hallgatók és a felsőoktatási tehetséggondozó intézmények kapcsolata. Kapocs, vol. 12. No. 1. pp. 54– 69.

Kozma T. (2004) Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum, Budapest.

Mitter, W. (2003) A Decade of Transfgormtaion: Educational Policies in Central and Eastern Europe. International Review of Education, vol. 49. No. 1–2. pp. 75–96.

Nagy P. T. (2012) Oktatás- Történet- Szociológia. Veszprém, Iskolakultúra-könyvek 44.

Pusztai G. (2011) A láthatatlan kezektől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. ÚMK, Budapest.

Pusztai G., Bacskai K.& Kardos K. (2012) Vallásos közösségekhez tartozó hallgatók. In: Dusa Á., Kovács K., Nyüsti Sz. & Márkus Zs. (eds) (2012) Ifjúsági élethelyzetek 2. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 121–147.

Pusztai G., Ceglédi T., Bocsi V., Nyüsti Sz. & Madarász T. (2011) Láthatatlanok, létezgetők, közönyösek. Educatio, vol. 20. No.1. pp. 271–280.

Pusztai G. Hatos A. & Ceglédi T. (eds) (2012) Third Mission of Higher Education in a Cross-BorderRegion. University of Debrecen, CHERD, Debrecen.

Pusztai G. (2004) Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Gondolat Kiadó, Budapest.

Reisz R. D. (2003) Public Policy for Private Higher Education in Central and Eastern Europe: conceptual clarification, statistic alevidenc, open quiestions. Hof Arbetsberichte 2. Wittenberg, Institut für hoch schulforschung, Martin Luther Universitathalle, Wittenberg.

Rice, D. (2003) Religiuos Minorities and Persistenceat a Systematic Religiously Affiliated University. Christian Higher Education, vol. 8. No. 1.

Schanda B. (2003) Állam és egyház az Európai Unió tagjelölt országaiban. Egyházfórum, vol. 16. No. 2. pp. 23–29.

Tinto, V. (2003). Learning Better Together: The Impact of Learning Communities on Student Success. Higher Education Monograph Series 1. Higher Education Program, School of Education, Syracuse University.

Tomka M. (1998). Egyház és „civil társadalom” Vigilia. vol.63. No 5. pp. 331–344.

Veroszta Zs. (2010) Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel. PhD-értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, Budapest.

Weber, M. (1982) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme: Vallásszociológiai írások. Gondolat, Budapest.