Author

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban

A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével történt. Hasonlóképpen működik ez az iskolai tudásátadásban is, hiszen értékmentes pedagógia nehezen képzelhető el. A mai magyar iskolarendszer uralkodó értékeit, preferenciáit a Nemzeti alaptanterv (Nat) jelöli ki, ugyanakkor feltételezzük, hogy az iskolák között jelentős különbségek fedezhetők fel a fontosnak tartott, átadni kívánt alapértékek tekintetében.