Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

A vallás és az etnikai hovatartozás szerepe a két világháború közötti Magyarországon