Author

Az oktatási inklúzió eredete és hazai értelmezése

IRODALOM

HALÁSZ G. (2001) Az oktatási rendszer, Műcsarnok, Budapest.

HALÁSZ G. (2009) A nyolcvanas évtized a magyar oktatásban.                            Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/MTV%20tanulmany.htm   2015.01.11

KOVÁCS B.(2009) A kulturális sokszínűség kérdése a politikai filozófiában, Korunk vol. 3.–20. No. 3. pp. 24– 36.

KOZMA T. (2012) Oktatáspolitika  Debrecen – Pécs.

KOZMA T. (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai, Új Mandátum Kiadó, Budapest.

N. KOVÁCS T. (2007) Helyek, kultúrák, szövegek: a kulturális idegenség reprezentációjáról. Csokonai Kiadó, Budapest.

NÉMETH A. (2014) A neveléstudomány főbb fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai.  Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/02/nemeth-andras-a-neveles... 2015. 01.01.

NÉMETHNÉ Tóth Á. (2009) : Tanári attitűdök és inkluzív nevelés, Magyar Pedagógia vol. 109.No. 2.pp. 105–120.

PUKÁNSZKY B. (1996) Iskolaügy a felvilágosult abszolutizmus korában – In: Pukánszky Béla & Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.pp. 676.

RÉTHY E. (2002) Speciális szükségletű gyermekek nevelése oktatása Európában - Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései, Magyar Pedagógia vol. 102. No. 3. pp. 281–300.

RUGGS, E. & HEBL, M. (2012) Diversity, Inclusion, and Cultural Awareness for Classroom and Outreach Education. In B. Bogue & E. Cady (Eds.). Apply Research to Practice (ARP) Resources pp.156 – 174.

STALLER T. (1998) Az Európai Unió - humánökológiai gyökök In: Karikó S. (1997): Útban az Európai Unió felé. PROGRESS Vállalkozásfejlesztő Alapítvány pp. 67–76.

SZÜDI J. (2014) A közoktatás változásai, Oktatáskutató és Fejlesző Intézet, Budapest.

TOKAI A. (1999) Nemzeti tudat – nemzeti és etnikai folyamatok: Filozófia és pluralizmus, egyenlőség és különbözőségek, Kisebbségkutatás vol. 8. No. 1.

VARGA A. (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata PTE-BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.