Az emlékeink olyasvalamik, amelyekért hálásnak kell lennünk