Az életminőség mérési rendszerei

IRODALOM

BERGER-SMITT, R. & NOLL, H. H. (2000) Conceptual framework and Structure of a European System of Social Indicators. EU Reporting Working Paper No. 9, ZUMA, Mannheim. http://www.gesis.org/fileadmin/upload/institut/wiss_arbeitsbereiche/soz_.... Letöltés: 2016. 01. 14.

BODA Zs.; GULYÁS Á. & MATOLAY R. (1993) A fenntartható gazdasági jólét mutatója (ISEW). ÖKO vol. 4. No. 2-3. pp. 2-7.

DIENER, E. & BISWAS-DIENER, R. (2000) New Directions in Subjective Well-Being Research: The Cutting Edge. http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/hottopic/paper1.html. Letöltés: 2015. 12. 30.

ERCSEY I. (2010) Az életminőség mérése. In: Losoncz M. & Szigeti C. (szerk) (2010): Válság közben, fellendülés előtt. http://kgk.sze.hu/letoltheto-elektronikus-kiadvanyok. Letöltés: 2016. 01. 14.

GÁSPÁR T. (2013) A társadalmi-gazdasági fejlettség mérési rendszerei. Statisztikai Szemle, vol. 91. No. 1.  pp. 77-92.

GLATZ F. (szerk) (2001) Egészségügy Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón – Életminőség. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

GÖRBE A. & NEMCSICSNÉ ZSÓKA Á. (1998) A jólét mérése, avagy merre halad Magyarország. Kovász, vol 2. No. 1.  pp. 61-75.

HANKISS E. & MANCHIN R. (1976) Szempontok az élet „minőségének” szociológiai vizsgálatához. Valóság vol. 19. No. 6.  pp. 20-32.

HAVASI V. (2009) Az értékrend és az életminőség összefüggései. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Debrecen. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/88113/ertekezes.pdf;.... Letöltés: 2016. 01. 06.

HAYBRON, D. (2007) Life satisfaction, ethical reflection, and the science of happiness. Journal of Happiness Studies vol. 8 No. 1. pp. 99-138.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10902-006-9006-5. Letöltés: 2016. 01 13.

HILLS, P. & ARGYLE, M. (2002) The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 33. pp. 1073-1082.

KALÓ Z. & PÉNTEK M. (2005) Az életminőség mérése. In: Boncz I. et al. (2005): Egészség-gazdaságtan. Medicina,, Budapest. pp. 161-189.

KÁRPÁTI J. (2014) Az életminőségről népszerű formában. Statisztikai Szemle, vol. 92. No. 2.  pp. 139-158.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_02/2014_02_139.pdf. Letöltés: 2016. 01. 25.

KEREKES S. (2007) Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen. http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/2.... Letöltés: 2016. 01. 03.

KOPP M. & KOVÁCS M. E. (szerk) (2006) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis,, Budapest.

KOPP M. & SKRABSKI Á. (n.é.) Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. http://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf. Letöltés: 2016. 01. 14.

KOVÁCS B. (2007) Életminőség – boldogság – stratégiai tervezés. Polgári Szemle vol. 3. No. 2.  http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=166. Letöltés: 2016. 01. 04.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (2008) A humán fejlettségi mutató. Statisztikai Tükör vol. 2. No. 85.  https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel308042.pdf. Letöltés: 2016. 01.03.

MARTOS T. ET AL. (2014) Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika vol. 15. No. 3.  pp. 289-303.

http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/Mental.15.2014.3.9. Letöltés: 2016. 01. 15.

MICHALKÓ G. (2010) Boldogító utazás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MORRIS, D. M. (1996) Light in the Tunnel: The Changing Condition of the World’s Poor. A Brown University Op-Ed Service.

PULAY Gy. (2013) Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába. E-book. Semmelweis Egyetem, Budapest. http://semmelweis.hu/dei/files/2013/11/Bevezet%C3%A9s-az-eg%C3%A9szs%C3%.... Letöltés: 2016. 01. 14.

RAHMAN, T.;  MITTELHAMMER, R. C WANDSCHNEIDER, P. (2005) Measuring the Quality of Life across Countries. Research Paper No. 2005/06.United Nations University – Wider.

RIBIZSÁR I. (2012) A fenntartható fejlődés közgazdaságtani értelmezése. In: Lukovics M. & Udvari B. (szerk) (2012) A TDK világa. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged. pp. 107-119.

http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=39918. Letöltés: 2016. 01. 07.

SEBESTYÉN T. (2005) Életminőség és boldogság. Polgári Szemle vol 1. No. 5.  http://epa.oszk.hu/00800/00890/00005/article35.html. Letöltés: 2016. 01. 03.

SOMOGYI S. & GÁBRITY MOLNÁR I. (2009) Az életminőség néhány jellemzője a Vajdaság északi részén. In: Somogyi S. & Gábrity Molnár I. (szerk) (2009) Évkönyv 2008. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka. pp. 27-46. http://www.rtt.org.rs/sites/default/files/doc/Evkonyv2008.pdf. Letöltés: 2016. 01 04.

SUSÁNSZKY É. ET AL. (2006) A WHO jól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigéné- és Pszichoszomatika vol. 7. No.3.  pp. 247-255.

SZABÓ L. (2003) A társadalmi támaszt nyújtó személyes kapcsolatháló és a szubjektív életminőség összefüggései az egészséges és a mozgáskorlátozott személyek körében.
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/95/1/szabo_laura.pdf. Letöltés: 2016. 01. 06.

SZEGŐ K. (1996) A felvilágosodás gondolkodói. Polis, Kolozsvár.

SZIGETI C. (2015): Az ökolábnyom és egyéb fenntarthatósági indikátorok mérési tartományának értelmezése. Journal of Central European Green Innovation vol.3 No.1. pp. 49-68. http://greeneconomy.karolyrobert.hu/sites/greeneconomy.foiskola.krf/file.... Letöltés: 2016. 01 25.

VEENHOVEN, R. (1988) The utility of happiness. Social Indicators Research vol. 20. pp. 333-354.

http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1980s/88a-full.pdf. Letöltés: 2016. 01. 14.

VIROVÁCZ P. (2013) A jól-léti keretrendszer kidolgozása a gazdaságpolitikai döntések támogatásához. Századvég Gazdaságkutató Zrt., Budapest.

www1: http://www.happyplanetindex.org/data/. Letöltés: 2016. 01. 13.

www2: http://www.oecdbetterlifeindex.org/. Letöltés: 2016. 01. 13.

www3: http://www.cdc.gov/hrqol/. Letöltés: 2016. 01. 14.

www4: http://hdr.undp.org/en/composite/trends. Letöltés: 2016. 01. 25.

www5: http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2015-data-and-charts. Letöltés: 2016. 01. 25.

www6: http://economics-exposed.com/the-physical-quality-of-life-index-pqli/. Letöltés: 2016. 01. 30.