Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága