Az agrár felsőoktatásban részt vevő intézmények összehasonlítása a 2014-es felvételi jelentkezések alapján

IRODALOM

Fábri György (2014) Legyőzik az egyetemi rangsorok a tudás világát? Educatio, vol. 23, No. 4, pp. 590–599.

Telcs András, Kosztyán Zsolt Tibor & Török Ádám (2013) Hallgatói preferencia-sorrendek készítése az egyetemi jelentkezések alapján. Közgazdasági Szemle, vol. LX, pp. 290–317.

Telcs, A., Kosztyán, Zs.T. & Török, Á. (2016) Unbiased one-dimensional university ranking–application-based preference ordering. Journal of Applied Statistics. vol. 43, No. 1, pp. 212–228.

Telcs András & Kosztyán Zsolt Tibor (2014) Egyetemi rangsorok versus hallgatói preferenciák. Educatio, vol. 23, No.4, pp. 600–615.

Kosztyán Zsolt Tibor, Telcs András & Török Ádám (2015) Felsőoktatásba jelentkezők preferenciáinak térbeli és időbeli szerkezete, teljesítményfüggése. Statisztikai Szemle, vol. 93,No. 10, pp. 917– 942.

Csató László (2013) Rangsorolás páros összehasonlításokkal – Kiegészítések a felvételizői preferencia-sorrendek módszertanához. Közgazdasági Szemle, vol. LX, pp. 1333–1353.

Thurstone, L.L. (1994) A law of comparative judgement. Psychological Review, vol. 101 No. 2, pp. 266–270.

Mosteller, F. (1951) Remarks on the method of paired comparison I. The least squares solution assuming equal standard deviations and equal correlations. Psychometrica, vol. 16, No. 1, pp. 3–9.

R Core Team R (2012) A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Móri F. Tamás & Székely J. Gábor (1986) Többváltozós statisztikai analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Szabó, F., Kéri, R., Schanda, J., Csuti, P. & Orbán-Mihálykó, É. (2015) A study of preferred colour rendering of light sources. Home Lighting, Lighting Research and Technology, vol. 47, pp. 165–182.

Orbán-Mihálykó, É., Koltay, L., Szabó, F., Csuti, P., Kéri R. & Schanda, J. (2015) A new statistical method for ranking of light sources based on subjective points of view. Acta Polytechnica Hungarica, vol. 12, No. 8, pp. 195–214.