A Z nemzedék lehetséges életpályái

IRODALOM

Barabási A. László (2003) Behálózva.
A hálózatok új tudománya
. Magyar Könyvklub, Budapest.

Castells, M. (2006) Az identitás hatalma. Az információs kor. Gazdaság, társadalom, kultúra. II. kötet. Gondolat, Budapest.

Castells, M. (2005) A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. I. kötet. Gondolat, Budapest.

Castells, M. (2007) Az évezred éve. Az információ kora. Gazdaság, társadalom, kultúra, III. Gondolat, Budapest.

Fekete Marianna & Prazsák Gergő (2014) Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. In Nagy Á. & Székely L. (eds) Másodkézből. Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest. pp. 195–218.

Huntington, S. (2008) A civilizációk összecsapása és a világrend. M. Európa, Budapest.

Illyés Gy. (1933) Pusztulás. Nyugat. No. 17-18.

Kirk, G.S., Raven, J.E. & Schofield, M. (2002) A preszokratikus filozófusok. Atlantisz, Budapest.

Magyarország népességének várható alakulása 2060-ig. Korfa, 2013. No. 4.

Mannheim K. (2001) A nemzedékek problémája. In Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris, Budapest. pp. 201–254.

McCrindle, M. & Wolfinger, E. (2009) The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. INSW Press, székhely?

Monostori Judit, Őri Péter & Spéder Zsolt (2015) Demográfiai portré. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Nagy Ádám & Székely László (2016) Negyedszázad Magyar Ifjúság 2012. Juvenis – ISZT – Excenter – Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, Budapest.

Nagy Ádám & Székely László (eds) (2012) Másodkézből. Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest.

Pléh Csaba & Unoka Zsolt (eds) (2016) Hány barátod is van? Oriold és társai, Budapest.

Ságvári Bence (2011) A net-generáció törésvonalai-kultúrafogyasztás és élet-stílus csoportok a magyar fiatalok körében. In Bauer B. & Szabó A. (eds) (2011) Arctalan (?) nemzedék. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. pp.63–281.

Somlai Péter (2011) Nemzedéki konfliktusok és kötelékek. In Bauer B. & Szabó A. (eds) (2011) Arctalan (?) nemzedék. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. pp. 25–36

Székely László (ed) (2012) Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest.

Székely László (2012) Az új csendes generáció In Nagy Á. & Székely L. (2012) Másodkézből. Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest. pp. 9–28.

Szilágyi György (1976) Hányas vagy? (Kossuth Rádió, 1976. dec. 3)