A tőke örök-sége - reflexiók Pierre Bourdieu tőkeelméletére -