A tanuló városok és régiók területi megjelenése és társadalmi-gazdasági mutatókkal való kapcsolata Magyarországon

IRODALOM

Anselin, L. (1995) Local indicators for spatial association-LISA. GeographicalAnalysis. vol. 27. pp. 93–115.

Benke M. (2013) A tanuló régiók, a tanuló közösségek és a szakképzés. Szakképzési Szemle, vol. 29. No. 3. pp.  5–21.

Delors, J. (1996) Learning: The treasurewithin. UNESCO, Paris. (Magyarul: Oktatás – rejtett kincs. Osiris, Budapest. 1997).

Engler Á., Dusa Á. R., Huszti A., Kardos K. & Kovács E. (2013) Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. In: Andl H., Molnár & Kovács Zs. (eds.) Iskola a társadalmi térben és időben. 20112012. II. kötet. Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. pp. 187–200.

Forray R. K. & Kozma T. (2014) Tanuló városok: alternatív válaszok a rendszerváltozásra.  In: Juhász E. (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás: A tanuló régió kutatás eredményei. CHERD, Debrecen. pp. 20–50.

Juhász E. (2015) Sectors and Institutions of the Cultural Learning in Hungary. In: Erika Juhász, V. T. & Petlák, E. (eds.) The Social Role of Adult Education in Central Europe. University of Debrecen, Debrecen. pp. 121–136.

Kozma T. et al. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. –CHERD, Debrecen. p. 294.

Kovács K. (2010) Területi-társadalmiegyenlőtlenségek a rendszerváltozás utáni Magyarországon. – In: Fábián A. (ed.) Párbeszéd és együttműködés. Területfejlesztési Szabadegyetem 2006–2010.  Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 15–32.

Márkus E. & Miklósi M. (2012) Az általános képzések vizsgálatát célzó kutatások. In: Juhász E. & Chrappán M. (eds.) Tanulás és művelődés, Debreceni Egyetem, Debrecen. pp. 330–339.

Nagy G. & Koós B. (2014) Az objektív jóllét modellezése és első eredményei Magyarországon. – Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok (szerk. Nagy E. & Nagy G.), MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Csoport, Békéscsaba. pp. 176–185.

Teperics K., Czimre K. & Márton S. (2014) A társadalomföldrajzi/regionális tudományi kutatások felhasználásának lehetőségei a tanuló régiók kutatásában. In: Juhász E. (ed.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás: A tanuló régió kutatás eredményei. CHERD, Debrecen. pp. 71– 88.

CLI:http://www.cli-ica.ca/en.aspx, Letöltés: 2015. 01. 06. http://www.ccl-cca.ca/pdfs/CLI/2010/2010CLI-Booklet_EN.pdf

DLA:http://www.bertelsmann-stiftung.de, Letöltés: 2015. 12. 01.

ELLI:http://www.elli.org/, Letöltés: 2015. 12. 11.