Author

A tanuló közösségek és a szakképzés

IRODALOM

Asheim, B. T. (1996) Industrial districts as „learning regions”: A condition for prosperity? European Planning Studies vol. 4. No. 4. pp. 379–400.

Asheim, B. T. & Gertler, M. S. (2005) The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems, in: Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. (eds.) The OxfordHandbook of Innovation, pp. 291–317. Oxford University Press, Oxford.

Asheim, B.T. (2012) The Changing Role of Learning Regions in the Globalising Knowledge Economy: A Theoretical Re-examination. Regional Studies vol. 46. No. 8.

Australian National Training Authority (2000) Turning on Learning Communities: Report, Canberra.

Bazzichelli, T. (2008) Networking: The NET as Artwork. Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, Aarhus.

Benke M. (2013a) A tanuló régió – Kihívás és lehetőség. In: Andl H. & Molnár-Kovács Zs. (eds.) Iskola a társadalmi térben és időben 20112012. [II. kötet.] PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. pp. 200–210.

Benke M. (2013b) A tanuló régiók, a tanuló közösségek és a szakképzés. Szakképzési Szemle, vol. 19. No. 3. pp. 5–21.

Benke M. (2014) A tanuló régióktól a tanuló közösségekig. In: Dr. Juhász Erika (ed.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás, CHERD, Debrecen. pp. 51–70.

Benke, M. (2015) The Spatial Frame of Lifelong Learning: Learning Regions, Learning Cities, Learning Communities. Hungarian Educational Research Journal, vol. 5. No. 4.

Castells M. (2005 [1996]) Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra. I. kötet: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat–Infonia, Budapest.

Cedefop (2015) A szakképzés változó szerepe és jellege (szeminárium) CEDEFOP, 2015. június

Clarke, P. (2009) A practical guide to a radical transition: framing the sustainable learning community. Education, Knowledge and Economy, vol. 3. No. 3. pp. 183–197.

Dooly, M. & Vallejo, C. (2007) Transforming Schools into Learning Communities: Social and cultural transformation. University of Barcelona.

Faris, R. & Wheeler, L. (2006) Learning Communities of Place: Situating Learning Towns within a Nested Concept of Social Learning Environments. Australian Learning Communites Conference, Brisbane.

Florida, R. (1995) Towards the learning region. Futures vol. 27. No. 5. pp. 527–536.

Gejel, J. (2012) Towards Learning Communities. A guide compendium. EU Education and Culture DG.

Goddard, J. B. & Chatterton, C. (1999) ‘Regional Development Agencies and the knowledge economy: harnessing the potential of universities’ in: Environment and Planning C: Government and Policy. vol.17. pp. 685–699.

Gustavsen, B., Nyhan, B. & Ennals, R. ( eds. 2007) Learning together for local innovation: promoting learning regions. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. (Cedefop Reference series: 68).

Kilpatrick, S., Barrett, M. & Jones, T. (2003) Defining Learning Communities, Discussion Paper D1. University of Tasmania.

Kimberley, H. (2003) Urban Disadvantage and Learning Communities: Integrating Report. OVAL Research Working Paper, pp. 03–21, The Australian Centre for Organizational, Vocational and Adult Learning, The University of Technology, Sydney.

Kozma T. (2010) Tanuló régiók. In: Fenyő I. & Rébay M. (eds.): Felszántatlan területeken. Csokonai Kiadó, Debrecen. pp. 203–225.

Kozma T. et al. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig. Cherd, Debrecen.

Longworth, N. (2001) Lifelong Learning and Learning Communities: A Vision for the Future.

Lorenz, E. & Lundvall, B. Å. (eds. 2006) How Europe’s Economies Learn: Coordinating Competing Models. Oxford University Press, Oxford.

Lundvall, B.Å. (2008) National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool, Industry & Innovation vol. 14. No. 1. pp. 95–119.

Malley, J. (2002) The Role of VET in Building Learning Communities for Disadvantaged Urban Groups. Urban Disadvantage and Learning Communities: Forum Paper, Oval Research Working Paper, pp. 03–22, January,  University of Technology, Sydney.

Melville, B. (2003) Involvement of VET in Learning Communities: Relevance for Urban Areas. University of Technology, Sydney.

Morgan, A. (2009) Learning communities, cities and regions for sustainable development and global citizenship. Local Environment, vol. 14. No. 5. pp. 443–459.

Morgan, K. (1997) The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. In: Regional Studies, vol. 31. No. 5. pp. 491–503.

Németh, B. (2014) The Learning Region Initiative – a Challenging Concept for Higher Education to promote Regional Development. in: Hungarian Educational Research Journal. vol. 4. No. 3. (thematic issue on learning regions)

Niace (1998) Practice, Progress and Value – Learning Communities: Assessing the Value They Add. UK Learning City Network and Department for Education and Employment, London.

Oecd (1996) Lifelong learning for all. Paris.

Oecd (2001) Cities and Regions in the New Learning Economy. Paris.

Osborne, M. (2014) Learning Cities 2020, in: Hungarian Educational Research Journal. vol. 4. No. 3. (thematic issue on learning regions)

Unesco (1998) World Cultural Report. UNESCO, Paris

Wolfe, D. (2001) ‘Social Capital and Cluster Development in Learning Regions’ In: Holbrook, J. A. & Wolfe, D. A. Knowledge, Clusters and Regional Innovation: Economic Development in Canada. McGill Queen’s University Press, Kingston and Montreal.

Wong, S. (2002) Learning Cities: Building 21st Century Communities through Lifelong Learning. A Report on the Travelling Scholarship awarded by the Department of Employment, Training and Tertiary Education of the Victorian Government, Geelong.   

Yarnit, M. (2006) Building Local Initiatives for Learning, Skills and Employment: Testbed Learning Communities Reviewed. National Institute of Adult Continuing Education, Leicester.