A tanulás térformáló ereje

IRODALOM

Audretsch, D. B. et al. (eds. 2015) The Oxford Handbook of Local Competitiveness. Oxford University Press, Oxford.

Bandura, A. (1977) Social Learning Theory. Oxford etc: Prentice-Hall,, Oxford.

Becsei J. (2004) Népességföldrajz. Ipszilon Kiadó, Békéscsaba.

Benke M. (2016) The spatial frame of lifelong learning. HERJ Hungarian Educational Research Journal vol. 6 No. 1. DOI 10.14413 http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/56684cb10c928 Letöltés: 2016. 02. 28.

Borsi B. & Bajmóczy Z. (2009) Kvantitativ leszakadás, kvalitativ felzárkózás? Közgazdasági Szemle vol. 61.  No. 10. pp. 933–954.

Canadian Council of Learning (2010) http://www.cli-ica.ca/en.aspx Letöltés: 2015. 11. 15.

Delors J. et al. eds. (1996) Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO.

Deutscher Lernatlas (2015) http://www.deutscher-lernatlas.de/ Letöltés: 2015. 11. 15.

ELLI Index Europa 2010 (2012) www.elli.org Letöltés: 2015. 11. 15.

Engler Á. & Márkus E. (2016) A formális és nem formális tanulás térségi vetületei. Educatio®, vol. 27. No. 2. (előkészületben)

Florida, R. (2012) The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York.

Florida, R. (1995) Toward the learning region. Futures, vol. 27. No. 5. pp. 527–36.

Forray R. K. (2016) A művelődési városközpontoktól a tanuló közösségekig. Educatio®, vol. 26. No. 2. (előkészületben)

Forray R. K. & Kozma T. (2011) Az iskola térben, időben. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Forray R. K. & Kozma T. (eds.1986) Oktatásökológia. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Gál Z. (2014) A felsőoktatás területi szerkezetének változásai. Educatio®, vol. 23.  No. 1. pp. 108–120.

Geenhuizen, M. & Nijkamp P. (eds. 2012) Creative Knowledge Cities: Myths, Visions and Realities.  Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Guggenheim E. F. (eds. 2003) The Learning Region. (Agora XI.) CEDEFOP, Thessaloniki.

Gustavsen, B., Nyhan, B. & Ennals, R. (eds. 2007) Learning together for local innovation: promoting learning regions. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. (CEDEFOP reference series, 68)

Iacobuta, A. O. & Baciu, L. L. (2009) An analysis of the Romanian Learning Regions.

Illich, I. (1971): Deschooling Society. Bentham Books, New York.

Jarvis, P. (2006, 2007) Lifelong Learning and the Learning Society I-II. Routledge, London, New York.

Juhász E. & Szabó J. (2016) Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója. Educatio®, vol. 26. No. 2. (előkészületben)

Kardelj E. (1977) A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődési irányai. Fórum Kiadó, Újvidék.

Katonáné Kovács J. (2014) Helyi gazdaságfejlesztés és tanulás. Educatio®, vol. 23. No. 3. pp. 496–504.

Kozma T. (2014) Hogyan lettem szociológus? In Kozma T. (ed.) Vidékfejlesztés és oktatás. Educatio®, vol. 23. No. 3. (tematikus szám) pp. 369–370.

Kozma T. et als. (2015) Tanuló régiók Magyarországon. CHERD, Debrecen.

Lados M. ( ed.2011) Smart Cities - tanulmány. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr.

Learning Regions by EU Countries (é.n.) http://www.noema.fi/go.cfm?PageID=3020 Letöltés: 2016. 01. 30.

Lukesch, R. & Payer, H. (2009) Learning Regions, Evolving Governance.

Molnár E. (2014) Gazdasági útkeresés a tanulás jegyében. Educatio®, vol. 23. No. 3. pp. 462–471.

Morgan, K (1997, 2009) The learning regions: institutions, innovation and regional renewal. In: Boekema, Rutten. pp. 491–503.

Nemes F. & Szelény I. (1968) A lakóhely mint közösség. Akadémiai, Budapest.

Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio®, vol. 23.  No. 3. pp. 384–393.

Osborne, M. (2014) Learning cities 2020. HERJ Hungarian Educational Research Journal vol. 4. No. 3. DOI 10.14413/HERJ2014.03.02. http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/55d42410ebf99
Letöltés: 2016. 01. 30.

Örsi J. (2002) Kulcsemberek. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.

Smart Cities and Communities (é.n.) http://ec.europa.eu/eip/smartcities/ Letöltés: 2016. 01. 30.

Pinto, H. (ed. 2015) Resilient Territories. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.

Pusztai G. & Kozma T. (eds. 2015) PISA: kritika és védelem. Educatio®, vol. 24. No. 2. (tematikus szám)

Rittgasser I. (2009) Kreatív kistérségek Magyarországon. Tér és Társadalom, vol. 23. No. 4. pp. 27–44.

Rutten, R. & Boekema, F. (eds. 2009) The Learning Region. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Süli-Zakar I. & Lenkey G. (2014) A vidék mint földrajzi periféria és az oktatás mint kitörési pont. Educatio®, vol. 23. No. 3. pp. 371–383.

Szelényi I. (ed. 1973) Városszociológia. Közgazdasági Kiadó, Budapest.

Teperics K. & Dorogi Z. (2014) Az egyetemek gazdasági és regionális hatásai. Educatio®, vol. 23. No. 3. pp. 451–461.