A tanári tevékenység mint a tanár-diák konfliktusok forrása

IRODALOM

HAMRE, B. K. & PIANTA, R. C. (2006): Student-teacher relationships. In: Bear, G. G. és  Minke, K. M. (szerk.): Children’s needs III: Development, prevention, and intervention. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists. 59–71. URL: http://www.pearweb.org/conferences/sixth/pdfs/NAS-CBIII-05-1001-005-hamre%20&%20Pianta%20proof.pdf. Utolsó letöltés 2014. október 13-án.

HANDLEY, G. D. (é. n.): Personality, learning and teaching. Routledge and Kegan Paul Limited, London.

HORVÁTH SZ. K. (1991): Konfliktusok az iskolában. Edukáció, Budapest.       

HUNYADY GY-NÉ (2006): Konfliktusok az iskolában. In: Golnhofer Erzsébet (szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 6. kötet: Az iskolák belső világa. ELTE PPK, Budapest. 98-115. URL: http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf. Utolsó letöltés 2014. október 13-án.

ORANGE, C. (2008): 25 biggest mistakes teachers make and how to avoid them. Corwin Press, Thousand Oaks.

SAVA, F. A. (2002): Causes and effects of teacher conflict-inducing attitudes towards pupils: a path analysis model. Teaching and Teacher Education, 18. 8. sz. 1007-1021. URL: http://www-psychology.concordia.ca/fac/kline/sem/qicss/sava.pdf. Utolsó letöltés 2014. október 13-án.

SÁGI M.& SZEMERSZKI M. (2012): Hogyan hatnak a tanárok a diákok konfliktusmegoldási beállítódására? Új Pedagógiai Szemle, 62. 7-8. sz. 22-42.

SZEKSZÁRDI J. (2002): Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

SZŐKE-MILINTE E. (2006): Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség. A pedagógusok kríziskommunikációjának fejlesztése. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.