A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai

IRODALOM

BALÁZS É., LANNERT J. & SURÁNYI B. (1992) Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai, Budapest. 

BENEDEK A. (szerk.) (1995) Szakképzés Magyarországon 1995. Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

HALÁSZ G. & LANNERT J. (szerk.) (1996) Jelentés a magyar közoktatásról 1995. OKI, Budapest.

MÁRTONFI GY. (2011) Térségi Integrált Szakképző Központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. OFI, Budapest.

SURÁNYI B. (1987) A munkaerőpiac és az általános iskola társadalmi elfogadottsága. Valóság, No 7. pp. 50–62.