A szakképzés finanszírozása – európai kitekintés

IRODALOM

Denmark. VET in Europe – Country report. Refernet, Cedefop, 2014.

Eurostat adatbázis: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database   

Germany. VET in Europe – Country report Refernet, Cedefop 2012.

Györgyi Zoltán (2011) A triális szakképzés felé? Educatio No. 3. pp. 331-341.

Györgyi Zoltán & Imre Anna (2015) Hollandia. In: Fehérvári Anikó & Tomasz Gábor (szerk.): Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. OFI, Budapest.

France. VET in Europe – Country report Refernet, Cedefop 2013.

Netherlands. VET in Europe – Country report Refernet, Cedefop 2014.

Péteri Gábor (2015) A közoktatás finanszírozása: nemzetközi modellek és trendek. In: Györgyi Zoltán,  Simon Mária & Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. OFI, Budapest.

Poland. VET in Europe – Country report Refernet, Cedefop 2014.

Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes (2012), Eurpean Comission, Strasbourg. http://www.cedefop.europa.eu/files/com669_en.pdf

Sweden. VET in Europe – Country report Refernet, Cedefop 2012.

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020. http://www.cedefop.europa.eu/files/communique_maastricht_priorities_vet.pdf

“The Copenhagen Declaration”. Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002,on enhanced European cooperation in vocational education and training.  http://www.cedefop.europa.eu/files/copenahagen_declaration_en.pdf

United Kingdom. VET in Europe –
Country report Refernet, Cedefop 2014.

VET in Portugal – Country report Refernet, Cedefop 2013.

Zolnai Erika (2014) Az idők szava. Az angol továbbképzési és szakképzési rendszer kihívásai a XXI. század elején. Acta MedSoc, vol. 5.