Author

A sportolási szokások és a tanulmányi eredményesség egy határmenti régió hallgatóinak körében

IRODALOM

AYYASH-ABDO, H. és SÁNCHEZ- RUIZ, M. J. (2012): Subjective well-being and its relationship with academic achievement and multilinguality among Lebanese university students. International Journal of Psychology, vol. 3.  pp. 192—202.

BROHM, B. A. (2002): Linking Extracurricular Programming to Academic Achievement: Who Benefits and Why? Sociology of Education, No-1. .pp. 69—95.

CASSTELLI, D. M., HILLMAN, Ch. H., BUCK, S. M. & ERWIN, H. E. (2007): Physical Fitness and Academic Achievement in Third- and Fifth-Grade Students. Journal of Sport & Exercise Psychology, No. 29. pp. 239—252.

COLEMAN, J. S. (1961): The Adolescent Society. The Free Press, New York

EITLE, MN. T. & EITLE, D. J. (2002): Race, Cultural Capital, and the Educational Effects of Participation in Sports. Sociology of Education, No. 2. pp. 123—146.

EITZEN, S. D. & PURDY, D. A. (1986): The Academic Preparation and Achievement of Black and White Collegiate Athletes. Journal of Sport & Social Issues, No.10. pp. 15—29.

FÉNYES, H. (2010): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

FÉNYES, H. & PUSZTAI, G. (2006): Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regio-
nális minta tükrében. Szociológiai Szemle,  No.1.pp. 40—59.

FIELD, T., DIEGO, M. & SANDERS, C. E. (2001): Exercise is positively related to adolescents’ relationships and academics. Adolescence, No,36. pp. 105—110.

FISCHER, M., JUSZCZAK, L. & FRIEDMAN, S. B. (1996): Sports participation in an urban high school: academic and psychologic correlates. Journal of Adolescence Health, No.5. pp. 329—34.

HARTMANN, D. (2008): High School Sports Participation and Educational Attainment: Recognizing, Assessing, and Utilizing the Relationship. Report to the LA84 Foundation. LA84 Foundation. Forrás: http://www.la84foundation.org/9arr/ResearchReports/HighSchoolSportsParticipation.pdf. Utolsó látogatás: 2013. 05. 13.

HAUSER, W. & LUEPTOW, L. (1978). Participation in athletics and academic achievement: a replication and extension. The Sociological Quarterly, No.19. pp. 304—309.

KOVÁCS, K. (2013): Boldogító mozgás? A sportolás hatása a partiumi hallgatók szubjektív jóllétére, rezilienciájára és egészségének önértékelésére. Kapocs No.2. pp.2-13.

MALONEY, M. T. & McCORMICK, R. E. (1993): An Examination of the Role That Intercollegiate Athletic Participation Plays in Academic Achievement: Athletes’ Feats in the Classroom. The Journal of Human Resources, No.3.pp. 555—570.

MELNICK, M. J., SABO, D. F. & VANFOSSEN, B. (1992): Educational effects of interscholastic athletic participation on African-American and Hispanic youth. Adolescence, No.27.pp. 295—308.

MECHANIC, D. & HANSELL, S. (1987): Adolescent Competence, Psychological Well-Being, and Self-Assessed Physical Health. Journal of Health and Social Behavior, No.4. pp, 364—374.

MILLER, K. E., MELNICK, M. J., BARNES, G. M., FARRELL, M. P. & SABO, D. (2007): Untangling the Links among Athletic Involvement, Gender, Race, and Adolescent Academic Outcomes. Social Sport Journal, No.2. pp. 178–193.

PIKÓ, B. & KERESZTES, N. (2007). Sport, lélek, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

PURDY, D. A., EITZEN, S. D. & HUFNAGEL, R. (1982): Are Athletes also Students? The Educational Attainment of College Athletes. Social Problems, No.4. pp. 439—448.

PUSZTAI, G. (2004): Iskola és közösség felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Gondolat Kiadó, Budapest.

PUSZTAI, G. (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

QUINN, P. D. & DUCKWORTH, A. L. (2007): Happiness and Academic Achievement: Evidence for Reciprocal Causality. Forrás: http://www.sas.upenn.edu/~duckwort/images/Microsoft%20Word%20-%20Poster%20Text.060807.pdf. Utolsó látogatás: 2013. 05. 12.

SELLERS, R. M. (1992): Articles Racial Differences in the Predictors for Academic Achievement of Student-Athletes in Division I Revenue Producing Sports. Sociology of +Sport Journal, No.1.pp. 48—59.

TREMBLAY, M. S., INMAN, W. J. & WILLMS, D. J. (2000): The Relationship Between Physical Activity, Self-Esteem, and Academic Achievement in 12-Year-Old Children. Pediatric Exercise Sience, No.12. pp. 312—323.

UPTHEGROVE, T. R., ROSCIGNO, V. J. & ZUBRINSKY, C. C. (1999): Big Money Collegiate Sports: Racial Concentration, Contradictory Pressures, and Academic Performance. Social Science Quarterly, No.4.pp. 718—737.

YE, Y., MEI, W. & LIU, Y. (2012): Effect of Academic Comparisons on the Subjective Well-Being of Chinese Secondary School Students. Social Behavior and Personality, No.8. pp. 1233—1238.

 

Dokumentumok:

European Commission (2010): Special Eurobarometer 344: Sport and Physical Activitiy. Forrás: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/d/ebs_334_en.pdf. Utolsó látogatás: 2013. 04. 03.