A régi és új történeti adatok társadalmi természete

IRODALOM

BABARCZY A. (2006): Számítógépes nyelvészet.  Látás, nyelv, emlékezet. TypoTEX, Budapest.pp. 111-124.

BOURDIEU, P. (2005): A tudomány tudománya és a reflexivitás: a Collčge de France 2000-2001. évi előadás-sorozata (szerk. és a szöveget gond. Lenkei Júlia) (Ford. Házas Nikoletta, Simon Vanda) Gondolat,Budapest. BORRDIEU, P. (2009): A tudományos mező. (Ford. Fáber Ágoston) Replika vol.20.  No.67., pp. 11-36.

FOGEL, R. W. (1986): „Tudományos” és tradicionális történetírás. Világtörténet, vol.8.  No. 3-4. , pp. 7-39.

GYÁNI G. (1986): Az „új történetírás” jelensége. Világtörténet, vol.8. , No.3-4. , pp. 3-6.

KOCKA, J. (1986): Elméletek és kvantifikáció a történetírásban. Világtörténet, vol.8.  No. 3-4. , pp. 53-62.

KOMORÓCZY G. (1990): Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti”.  Sz. A. Tokarev, szerk., Mitológiai enciklopédia. (A magyar kiadás szerkesztője: Hoppál Mihály Budapest, Gondolat, 1988), BUKSZ:
Budapesti Könyvszemle, 2, No. 2 (1990. nyár), pp. 164-175.

KOMORÓCZY G. (1998): Kiáltó szó a pusztában – A Holt-tengeri tekercsek, , Osiris Kiadó, Budapest.

KOVÁCS Á. A. (2013): A történetírás mint tudomány. Buksz, vol. 25.,No. 2. , pp. 140-144. 

SZABÓ M. (1987): Nyugatnémet vita az újabbkori német történelemről. Világtörténet, vol.9.  No.4., pp. 131-142.

SZILI S. (2000): A „kolonizáció” problematikája az orosz és a szovjet historiográfiában. Világtörténet, vol.22. , tavasz/nyár, pp. 3-22.

SZVÁK GY. (2005): A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája. Világtörténet, vol.27. , tavasz/nyár, pp. 104-111.

Z. KARVALICS L. (1996): Az információtörténeti gondolkodás ágazatai, kiindulópontjai és kezdetei. Világtörténet, vol.18. , ősz/tél, pp. 10-25.

ZELDIN, T. (1986): Társadalomtörténet és totális történet. Világtörténet, vol.8. , No.3-4. , pp. 40-52.