A PISA-program mint médiajelenség

IRODALOM

BAJOMI LÁZÁR, P. (2005): A politika mediatizálódása. http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/03_politika_mediatizalodasa/ (Megtekintve: 2015. május 1)

BALÁZSI, I., OSTORICS, L. & SZALAY, B. (2007): A ma oktatása és a jövő társadalma. PISA 2006. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.

BALÁZSI, I., OSTORICS, L., SZEPESI, I. & VADÁSZ, CS. (2013): PISA 2012. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.

BÁTHORY, Z. (2001): Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története. 1972-2000. Önkonet, Budapest.

BAYER, J. (2002): Globális média, globális kultúra. Globalizáció és civilizációk. Magyar Tudomány,  No. 6. pp. 748.

BENKEI-KOVÁCS, B. (2008): A PISA-kutatások legújabb eredményei és oktatáspolitikai hatásuk Franciaországban. http://www.ofi.hu/benkei-kovacs-balazs-pisa-kutatasok-legujabb-eredmenyei-es-oktataspolitikai-hatasuk-franciaorszagban (Megtekintve: 2015. május 1)

CYTEMANN, J.-R. (2011): Classements, indicateurs et politiques éducatives en France. Rankings, indicators and education policies in France. http://ries.revues.org/962 (Megtekintve: 2015. május 1)

ECONOMIST (2013) http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/12/daily-chart-1 (Megtekintve: 2015. május 1)

FAZEKAS, Á. (2014): Az uniós oktatásfejlesztés új feltételei. Új Pedagógiai Szemle,  No. 1-2. pp. 15-43.

GYÖKÖS, E. & SZEMERSZKI, M. (2014): Hol tart ma az oktatás eredményességi kutatás? Új Pedagógiai Szemle No. 1-2.pp. 15-43.

HARTMANN, M. (2007): A mítosz és metaforái: médiatársadalmi eszményképek.

Infotárs No. 4. pp. 047-067. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00023/pdf/infotars_2007_07_04_047-067.pdf (Letöltve: 2015. május 1)

HALÁSZ, G. & LUKÁCS, P. (1987): Az IEA magyarországi hatása: oktatáspolitikai esettanulmány. OPI Értékelési Központ Közleményei. No. 14.

HALÁSZ, G. (1993): Az OECD Magyarországon.  EducatioNo. 2, 3. pp. 574.

HALÁSZ, G. (2007): Tényekre alapozott oktatáspolitika. http://halaszg.ofi.hu/download/Evidence_based_study.pdf  (Letöltve: 2015. május 1)

HORVÁTH, ZS. (2009, szerk.): Műhelykonferencia a nemzetközi mérésekről. (DVD). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

HORVÁTH, ZS. (2012): Maratoni reform – újraolvasva. Új Pedagógiai Szemle No. 9-10. pp. 15-24.

KÁDÁRNÉ FÜLÖP, J. (2011): Mit tehet a szülő gyermeke iskolai sikeréért? Kölöknet, No. november  http://www.koloknet.hu/csalad/csaladi-szerepek/szulo/mit-tehet-a-szulo-gyermeke-iskolai-sikereert/ (Megtekintve: 2015. május 1)

KISS Á. & mtsai,  (1975, szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1972-1974. Akadémiai Kiadó, Budapest,.

PONS, X. (2012, szerk.) L’école dans les médias. Revue internationales d’éducations 66.

http://www.ciep.fr/revue-internationale-deducation-sevres/lecole-dans-les-medias (Megtekintve: 2015. május 1)

PURVES, A. C. (1988): Sajtótájékoztató egy nemzetközi vizsgálatról a természettudományok tanításának eredményességére vonatkozólag. Hamburg.

RUBNER, J. (2014): Les suites de choc PISA dans les médias allemands. http//www.ciep.fr/revue-internationale-deducation-sevres/lecole-dans-les-medias. (Megtekintve: 2015. május 1)

VAJDA, ZS. (2013): Tudás és hatalom a XXI. század kezdetén. Az iskola, a gazdaság és a globalizáció. http://epa.oszk.hu/01700/01739/00083/pdf/EPA01739_eszmelet_2013_98_nyar_115-131.pdf.  (Letölve: 2015. május 1)