Author

A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére

IRODALOM

B. NÉMERT, M., KOROM, E. & NAGY, L. (2012): A természettudományos tudás nemzetközi és hazai vizsgálata. In: Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar
iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.pp. 131-190.

COWEN, R., KOTTHOFF, H-G., & PEREYRA, M. A. (szerk., 2011): PISA under examination: Changing knowledge, changing tests, and changing schools. Sense Publishers, Rotterdam.

CSÍKOS, CS. & VIDÁKOVICH, T. (2012): A matematikatudás alakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola.

D. MOLNÁR, É., MOLNÁR, E. K. & JÓZSA, K. (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk., 2012.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti

MEYER, H-D. & BENAVOT, A. (2013): PISA, power, and policy. The emergence of global educational governance. Oxford Studies in Comparative Education. Symposium Books, Oxford.

MOLNÁR, GY. (2013): A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában. Gondolat Kiadó, Budapest.

OECD (2010): The high costs of low educational performance. The long-run economic impact of improving PISA outcomes. OECD, Paris.

OECD (2013): PISA 2012 results (Volume II). Excellence through equity: Giving every student the chance to succeed. OECD, Paris.

OECD (2014a): PISA 2012 Technical report. OECD, Paris.

OECD (2014b): PISA 2012 Results (Volume V). Creative Problem Solving. Students’ skills in tackling real-life problems. OECD, Paris.