A PISA és a fenntartói sokszínűség

IRODALOM

Bacskai, K. (2008): Református iskolák tanárai. Magyar Pedagógia. vol. 108. No. 4. pp. 359-378.

Bacskai, K. (2012): Egyházi iskolák a PISA 2009-ben három közép-európai országban. In: Földvári M. – Nagy G. D. (szerk.) Vallás a keresztény társadalom után. Tanulmányok Tomka Miklós emlékére. Szeged, Belvedere Meridionále. pp. 253-270.

Bertola, G. & Checchi, D. (2013): Who Chooses Which Private Education? Theory and International Evidence IZA DP No. 7444 June.

Bourdieu, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest.

CORTEN, R. & DRONKERS, J. (2006): School Achievement of Pupils From the Lower Strata in Public, Private Government-Dependent and Private, Government-Independent Schools: A cross-national test of the Coleman-Hoffer thesis. Educational Research and Evaluation 12. 2. pp. 179–208.

Dronkers, J. & Avram, S. (2009): Choice and Effectiveness of Private and Public Schools in Seven Countries. A reanalysis of three Pisa Data Sets. Zeitschrift für Pädagogik. vol. 55. No. 6. pp. 895–909.

Dronkers, J. & Róbert, P. (2000): A különböző fenntartású iskolák hatékonysága: nemzetközi összehasonlítás. Educatio, vol. 14. No. 3. pp. 519–537.

Dronkers, J. & Hemsing, W. (1999): Effektivität öffentlichen, kirchlichen und privaten Gymnasialunterrichts. Bildungs-, Berufs- und Sozialisationeffekte in nordrhein-westfälischen Gymnasien. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. No. 2. pp. 247-261.

Dronkers, J. (2004): Do Public and Religious Schools Really Differ? Assessing the EuropeanEvidence. In: P. J. Wolf & S. Macedo (eds) Educating Citizens. International Perspectives on Civic Values and School Choice. Brookings Institution Press, Washington DC. pp. 287–314. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en

Imre, A. (2005): A felekezeti középiskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében. Educatio, vol. 14 No. pp. 475-491.

Key Data on Education in Europe 2012 (2012): Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

MAŁACHOWSKI, R. (2008) The Social, Legal and Functionary Aspects of Catholic Education in Poland (1991-2004). In: Pusztai G. (Ed.) Education and church in central and eastern europe at first glance. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, pp. 73-84.

Morvai, L. & Sebestyén, K. (2014): Jó és eredményes a mi iskolánk. Esettanulmány. Budapest, OFI.

Morvai, L., INANTSY-PAPP, Á. & VERDES, M. (2014) Egyházi fenntartású tanoda az Észak-Alföldön. Esettanulmány. Budapest, OFI.

MORVAI, L. (2014): Efficiency Concept of Religious Schools. Konferencia előadás. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours: Sociological Perspectives. Kolozsvár: BBTE. 11. pp. 27-29.

NASH, R. (2002): A Realist Framework for the Sociology of Education: thinking with Bourdieu  Educational Philosophy and Theory. vol. 34. No. 3 pp. 273-288.

OECD (2009):  PISA Data Analysis Manual. http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9809031e.pdf

OECD (2012): Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en

 OECD (2014) Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing.

PUSZTAI, G. (2004): Iskola és közösség. Gondolat, Budapest.

PUSZTAI, G. (2005): Társadalmi háttér és iskolai pályafutás. Educatio, vol. 14. No. 3. pp. 534-552.

PUSZTAI, G. (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Új Mandátum Kiadó, Budapest

PUSZTAI, G. (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

PUSZTAI, G. (2011b): Vallásosság és pedagógiai ideológiák. Educatio, vol. 20. No. 1. pp. 48-61.

PUSZTAI, G. (2014): Felekezeti oktatás új szerepekben. Educatio, vol. 22. No. 1. 50-66.

Standfest, C. & Köller, O. & Scheunpflug, A. (2005): leben – lernen – glauben. Zur Qualität evangelischer Schulen. Waxman. Münster.

Standfest, C. (2005): Erträge von Erziehungs- und Bildungsprozessen an Schulen in evangelischer Trägerschaft in Deutschland - Ein multikriterialer Ansatz. Doctoral Thesis. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.Nürnberg (FAU).

Uerz, D., Dekkers, H., Beguin, A. A. & Dronkers, J. (2004): Mathematics and Language Skills and the Choice of Science Subjects in Secondary Education. Educational Research and Evaluation. vol. 10. No. 2. 163-184. 

Voicu, B. (2013): A Cross-Country Comparisons of Student Achievement: the Role of Social Values.  International Journal of Sociology of Education, vol. 2. No. 3. pp. 221-249.