Author

A pedagógusok tanulási attitűdjeit befolyásoló tényezők

IRODALOM

Chrappán, M. (2012) Elégedettség és mobilitási esélyek a pedagógusképzésben végzettek körében. In: Garai, O. & Veroszta, Zs. (eds) Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. pp. 231–265.

Falus, I. (2001) Pedagógus mesterség – pedagógiai tudás. Iskolakultúra, 2, pp. 21–28.

Hanák, Zs. (2012) A pedagógus családdal végzett munkájának szerepe a romák társadalmi integrációjában. Társadalmi Együttélés, 3,, pp. 1–10.

Hercz, M. (2005) Pedagógusok szakember – és gyermekképe. Magyar Pedagógia, 2, pp. 153–184.

Központi Statisztikai Hivatal (2015) Területi atlasz. https://www.ksh.hu/teruleti_atlasz (Letöltve: 2015.12.18.)

Mihály, I. (2010) Pedagógusok pályaelhagyása. Szakképzési Szemle, 1, pp. 105–110.

N. Tóth, Á. (2014) Mérföldkövek a pedagógussá válás folyamatában. Magyar Pedagógia, 1, pp. 25–48.

Sági, M. (2015) Pedagógus karrierminták. Educatio, 1, pp. 83–97.

Szabó, É. & Lőrinczi, J. (1998) Az iskola légkörének lehetséges pszichológiai mutatói. Magyar Pedagógia, 3, pp. 211–229.

Szebedy, T. (2005) A pedagóguspálya sajátosságai és a foglalkozási ártalmak. Új Pedagógiai Szemle, július- augusztus, pp. 18–32.